Pracownicy zakładu:

 • prof. dr hab. Ewa Nowacka – kierownik,
 • dr Andrzej Ferens,
 • dr Katarzyna Kobielska,
 • dr Alicja Lisowska,
 • dr Iwona Macek.

Obszar zainteresowań badawczych:

Zakład Badań nad Samorządnością Terytorialną powstał w maju 2013 r. Jego pracownicy wchodzili wcześniej w skład zespołu zajmującego się systemami politycznymi i administracyjnymi. Wspólny mianownik dla działalności naukowej prowadzonej przez pracowników Zakładu stanowi samorządność oraz warunki instytucjonalne jej towarzyszące, w związku z czym przez członków zespołu podejmowana jest aktywność badawcza dotycząca:

 • Decentralizacji funkcji państwa – jej uwarunkowań politycznych oraz organizacyjnych, jak również relacji zachodzących pomiędzy podmiotami zdecentralizowanych scen politycznych (multilevel governance).
 • Good local governance – mającego na celu określenie standardów funkcjonowania samorządu terytorialnego.
 • Lokalnych polityk publicznych –
 • Jakości życia obywateli (w jednostkach samorządu terytorialnego), obejmującej szerokie spektrum – od warunków gospodarczych poprzez dostępną infrastrukturę (społeczną i techniczną), ofertę dostarczanych usług publicznych, aż po uwarunkowania polityczne i organizacyjne.
 • Partycypacji społecznej i politycznej w lokalnych systemach politycznych – znajdującej swój wyraz w aktywności organizacji społecznych, jakości współpracy organizacji społecznych z władzami lokalnymi oraz administracją samorządową, instytucjonalnych rozwiązaniach umożliwiających aktywność polityczną lokalnych grup interesu oraz jednostki, mechanizmach i uwarunkowaniach artykulacji interesów.
 • Socjologia społeczności lokalnych w aspekcie różnych obszarów ich aktywności.
 • Dodatkowym polem aktywności naukowej, realizowanym przez pracowników Zakładu, jest szeroko rozumiana polityka ochrony środowiska – obowiązujące w tym zakresie standardy (sustainable development) oraz system i uczestniczący w nim aktorzy.

Pracownicy Zakładu Badań nad Samorządnością Terytorialną prowadzą badania empiryczne pozwalające na naukową i praktyczną eksplanację zarysowanych powyżej obszarów badawczych.

Publikacje naukowe:

Dobre rządzenie w gminach małych. Empiryczny wymiar nowego paradygmatu rozwoju, Tom I, red. Kobielska K., Lisowska A., Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz 2014.
1

W opracowaniu ukazały się następujące teksty pracowników Zakładu:

 • A. Ferens, Spójność jako zasada dobrego rządzenia, s. 156 – 175.
 • K. Kobielska, Rozliczalność jako zasada dobrego rządzenia, s. 132 – 155.
 • K. Kobielska, Hierarchia zasad dobrego rządzenia w perspektywie mieszkańców oraz urzędników samorządowych, s. 176 – 185.
 • A. Lisowska, Otwartość jako zasada dobrego rządzenia, s. 79 – 93.
 • A. Lisowska, Paradygmaty dobrego rządzenia w świetle badań empirycznych, 186 – 199.
 • A. Lisowska, A. Pierzchalska, O badaniach, 71 – 78.
 • A. Lisowska, B. Pierzchała, Partnerstwo jako zasada dobrego rządzenia, 94 – 106.
Standardy dobrego rządzenia w gminach małych. Teoria i praktyka, Tom II, red. Lisowska A., Kobielska K., Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz 2013.
2

 

W opracowaniu ukazały się następujące teksty pracowników Zakładu:

 • A. Ferens, Główne obszary aktywności władz lokalnych, s. 35 – 51.
 • A. Ferens, Spójność jako zasada wyznaczająca świadczenie usług publicznych w gminie małej, s. 52 – 67.
 • A. Ferens, Współdziałanie w urzędzie gminy – obszary i ocena, s. 261 – 267.
 • L. Habuda, Dobre państwo, dobra administracja, dobry terytorialny samorząd, dobra gmina. Good governance w polityce, s. 13 – 32.
 • K. Kobielska, Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań gminy, s. 80 – 91.
 • K. Kobielska, Rozliczalność realizacji lokalnych polityk publicznych, s. 92 – 110.
 • K. Kobielska, Aktywność mieszkańców na płaszczyźnie lokalnej, s. 174 – 182.
 • A. Lisowska, Mieszkańcy o działaniach promocyjnych gminy, s. 183 – 190.
 • A. Lisowska, Zasady konstytuujące funkcjonowanie urzędu gminy, s. 193 – 199.
 • A. Lisowska, Rola i znaczenie rozwiązań obligatoryjnych i fakultatywnych w pracy urzędu, 233 – 236.
 • A. Lisowska, System motywowania urzędnika, s. 244 – 248.
 • A. Lisowska, Zakres wiedzy urzędników w odniesieniu do wybranych lokalnych aktów normatywnych, s. 252 – 256.
 • A. Lisowska, Komunikacja w urzędzie – formy i znaczenie, s. 259 – 261.
Organizacje międzynarodowe w działaniu, red. Florczak A. Lisowska A.,  OTO Agencja Reklamowa, Wrocław 2014.
3

W publikacji ukazały się następujące teksty przygotowane pod redakcją pracowników Zakładu:

 • A. Lisowska, Ochrona środowiska, s. 143 – 176.

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Katowice 2013.
44

W publikacji ukazały się następujące teksty przygotowane pod redakcją pracowników Zakładu:

 • A. Ferens, Aktywne narzędzia i techniki prowadzenia konsultacji , s. 23 – 56.
 • K. Kobielska, Umiejętności w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych, s. 91 – 131.

www.bytom.pl/plik/464,podrecznik-pdf

Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. Alberski R., Cichosz M., Kobielska K., Wydawnictwo Remar, Wrocław 2013.

5

 

 

W publikacji ukazał się artykuł K. Kobielskiej, Czy gra jest warta świeczki? Rzecz o regionalnym systemie politycznym, s. 13 – 34.

 

Pracownicy zakładu uczestniczyli w ostatnich latach w następujących projektach naukowych:

 • Projekt MNiSzW (NCN) nr N N116 017739, Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2010 roku. Rywalizacja o prezydenturę w wybranych miastach regionu.
 • Projekt badawczy NCN nr NN116 491740, Regionalna scena polityczna – wzorce rywalizacji w kontekście wyborów samorządowych 2010
 • Projekt badawczo - wdrożeniowy: „GOOD GOVERNANCE W SKALI MIKRO – innowacyjny system analizy jakości zadań publicznych realizowanych przez gminy małe”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie
 • Barometr Jakości Życia Mieszkańca - projekt badawczy realizowany w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej gminy Wrocław „Mozart“.
 • Jakość Życia Mieszkańca Żarowa – projekt badawczy własny – realizowany przez pracowników Zakładu kooperacji z Gminą Żarów.
 • Rodzina Dolnośląska 2014  projekt badawczy realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników zakładu obejmują m.in. takie przedmioty jak:

 • Samorząd i polityka lokalna
 • Administracja publiczna
 • Marketing dóbr i usług publicznych
 • Marketing społeczny
 • Marketing terytorialny
 • Role lidera lokalnego
 • Socjologia
 • Socjologia polityki
 • Teoria organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie sektorem publicznym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. Alberski R., Cichosz M., Kobielska K., Wydawnictwo Remar, Wrocław 2013.

Opis: http://politologia.uni.wroc.pl/images/5.png

W publikacji ukazał się artykuł K. Kobielskiej, Czy gra jest warta świeczki? Rzecz o regionalnym systemie politycznym, s. 13 – 34.

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria