Zakład Badania Aktywności Politycznej i SpołecznejPracownicy Zakładu:

- dr hab. Dariusz Skrzypiński, prof. nadzw. UWr. – kierownik,

- Prof. dr hab. Robert Wiszniowski,

- dr Marzena Cichosz,

- dr Andrzej Ferens,

- dr Katarzyna Kobielska,

- dr Alicja Lisowska,

- dr Iwona Macek,

- dr Małgorzata Madej.

Historia:

Zakład Badania Aktywności Politycznej i Społecznej powstał w 2017 roku z połączenia Zakładów Badania Aktywności Politycznej i Zakładu Badań nad Samorządnością Terytorialną. Aktywność naukowa pracowników zakładu skoncentrowana jest z jednej strony na badaniach empirycznych różnorodnych form działań politycznych podejmowanych przez tradycyjnych i nietradycyjnych indywidualnych i zbiorowych aktorów politycznych, w tym między innymi na:

- przebiegu i charakterze  procesów decyzyjnych dotyczących określenia realizowanych przez aktora celów;

- analizie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, wpływających na decyzje polityczne podejmowane przez aktorów indywidualnych i zbiorowych;

- analizie metod i stylów zarządzania organizacjami politycznymi;

- projektowaniu i implementacji strategii i taktyki działania politycznego, kampanii politycznych i społecznych;

- kreacji i  zarządzaniu wizerunkiem politycznym;

- analizie relacji pomiędzy aktorami politycznymi a instytucjami władzy publicznej i otoczeniem społecznym.

Drugi obszar zainteresowań badawczych pracowników koncentruje się na różnych aspektach samorządności i jej uwarunkowaniach instytucjonalnych, politycznych i organizacyjnych. Podstawowe tematy badawcze związane z tym obszarem to:

- decentralizacja funkcji państwa;

- relacje zachodzące pomiędzy podmiotami zdecentralizowanych scen politycznych (multilevelgovernance);

- badania nad goodlocalgovernance – mające na celu określenie standardów funkcjonowania samorządu terytorialnego;

- lokalne polityki publiczne;

- jakość życia obywateli, w tym warunki gospodarcze, dostępność infrastruktury społecznej i technicznej, ofertadostarczanych usług publicznych;

- partycypacja społeczna i politycznaznajdująca swój wyraz w aktywności organizacji społecznych, jakości współpracy organizacji społecznych z władzami lokalnymi oraz administracją samorządową, instytucjonalnych rozwiązaniach umożliwiających aktywność polityczną lokalnych grup interesu oraz mechanizmach i uwarunkowaniach artykulacji interesów;

- socjologia społeczności lokalnych w aspekcie różnych obszarów ich aktywności;

- szeroko rozumiana polityka środowiskowa i obowiązujące w tym zakresie standardy (sustainable development) oraz system i uczestniczący w nim aktorzy.

Istotnym wyznacznikiem aktywności naukowej zakładu na wspomnianych wyżej polach są badania empiryczne pozwalające na naukową i praktyczną eksplanację zarysowanych powyżej obszarów badawczych.

Pracownicy zakładu brali udział w realizacji wielu projektów badawczych:

- Projekt MNiSzW (NCN) nr N N116 017739, Wybory samorządowe na Dolnym Śląsku w 2010 roku. Rywalizacja o prezydenturę w wybranych miastach regionu;

- Projekt badawczy NCN nr 2012/07/B/HS5/03/03711, Kryzys państwa. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego na  przykładzie Szkocji i Katalonii;

- Projekt badawczy NCN nr N N116 491740, Regionalna scena polityczna – wzorce rywalizacji w kontekście wyborów samorządowych 2010;

- Projekt badawczy The liberalparties in Central and Eastern Europe: weakness and potential, realizowany na zlecenie Porozumienia Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy w Parlamencie Europejskim (ALDE);

- Projekt badawczo - wdrożeniowy: „GOOD GOVERNANCE W SKALI MIKRO – innowacyjny system analizy jakości zadań publicznych realizowanych przez gminy małe”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie;

- Barometr Jakości Życia Mieszkańca - projekt badawczy realizowany w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej gminy Wrocław „Mozart“;

- Jakość Życia Mieszkańca Żarowa – projekt badawczy własny – realizowany przez pracowników Zakładu kooperacji z Gminą Żarów;

- Rodzina Dolnośląska 2014  projekt badawczy realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria