Obowiązkowe szkolenia BHP dla studentówDział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w załączeniu przesyła informację na temat szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich) rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2016/17.Uprzejmie informujemy, że:


1.       Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2016/17 zgodnie z zarządzeniem nr  18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odbędzie się w formie nauczania na odległość.


2.      Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Wrocławskim na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich.


3.       Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się w Centrum Nauczania Zdalnego dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (CNZS UWr), które jest dostępne pod adresemhttps://speno.uni.wroc.pl. Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CNZS UWr. Wyniki testu w Centrum Nauczania Zdalnego przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony        lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.


4.      Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Nauczania Zdalnego dla Studentów  i Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego:
Termin 1 - od 15 października 2016r. do 30 styczeń 2017r., Termin 2 - od 15 marca do 30 czerwca  2017r. – nabór międzysemestralny.


5.      Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim  zajęcia z szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów oraz doktorantów będą wprowadzone do systemu USOS jako jeden przedmiot uczelniany,     do którego zostanie przygotowany jeden wspólny protokół zaliczeniowy dla wszystkich studentów zobligowanych do zaliczenia tego przedmiotu w danym cyklu dydaktycznym.
Jednostką w pełni odpowiedzialną za wprowadzenie przedmiotu do systemu USOS oraz jego obsługę tzn.:
- edycje w kolejnych cyklach dydaktycznych,
- zapisanie studentów na przedmiot,
- uruchamianie protokołu zaliczeniowego,
- wpisanie zaliczeń studentom do protokołu,
będzie Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. W tej jednostce będzie również przechowywana papierowa wersja protokołu zaliczeniowego z danego cyklu dydaktycznego przez okres 5 lat. Na podstawie danych     w systemie USOS dziekanaty rozliczą studentów z przedmiotu „szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” w cyklu jego wymagalności. Wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane pomiędzy dziekanatami wydziałów a Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej bez konieczności dostarczania protokołów papierowych na poszczególne wydziały.
Na stronie internetowej wydziałów, instytutów oraz w dziekanatach wywiesić należy informację o obowiązkowym szkoleniu wstępnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które prowadzone jest w trybie nauczania na odległość dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich) (treść informacji prześlę w późniejszym terminie drogą elektroniczną).


Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. (71) 375-24-89.

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria