ZARZĄDZANIE bezpieczeństwem państwa rok pierwszy - zakres i charakterystyka seminariów magisterskich na semestr letni 2018Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa

Studia stacjonarne I rok

Opiekunowie i zakres merytoryczny seminarium magisterskiego

Dr hab. Arkadiusz Domagała

Merytoryczny zakres seminarium obejmuje zagadnienia związane ze stosunkami międzynarodowymi, a w szczególności użyciem siły w stosunkach międzynarodowych, międzynarodowymi prawach człowieka, interwencją humanitarną, integracją europejską, przemocą seksualną w konfliktach zbrojnych, poważnymi naruszeniami praw człowieka (np. ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości), rozwiązywaniem konfliktów i sporów międzynarodowych.

W trakcie seminarium magistrant uzyska pomoc w zakresie: metodyki i zawartości merytorycznej pracy magisterskiej, opracowania koncepcji pracy (w tym sformułowania pytań i hipotez badawczych oraz zastosowania odpowiednich metod), doboru źródeł, realizacji wymogów edytorskich pracy, stosowania cytowania, przestrzegania prawa autorskiego oraz przygotowania do obrony pracy magisterskiej.

Dr hab. Barbara Rogowska

Obszar tematyczny seminarium magisterskiego na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa obejmuje następujące zagadnienia:

Zarządzanie kryzysowe, negocjacje w zarządzaniu kryzysowym, strategie komunikacyjne, zarządzanie percepcją, zarządzanie bezpieczeństwem instytucji organizacji, bezpieczeństwo państwa realizowane w politykach sektorowych (np. bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe, morskie, kulturowe). Stosunki państwo-kościół, polityka wyznaniowa Polski i UE. Konflikty polityczne, religijne i ich znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, państwowego, regionalnego. Ekstremizmy religijne w Europie i na świecie. Znaczenie ekstremizmów religijnych dla bezpieczeństwa państw i pokoju międzynarodowego. Procesy integracji/dezintegracji kulturowej w państwach członkowskich UE. Dyplomacja publiczna, polityka soft power jako element bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa kulturowego. Metody i sposoby zabezpieczenia podstawowych praw i wolności obywateli. Formy i metody zabezpieczenia państwa przed piractwem i terroryzmem morskim, Kreacja wizerunku państwa i jego organów w przestrzeni publicznej, Aktywność służb specjalnych, systemy etyczne wielkich religii świata wobec problemów biomedycznych i przemian technologicznych, myśl polityczna ruchów ekstremistycznych.

Prof. dr hab. Jan Sielezin

Separatyzmy regionalne w Europie i Polsce, ruchy społeczne i religijne, polityka historyczna , działalność współczesnej opozycji politycznej w RP. współpraca policji i prokuratury w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, polska i europejska myśl polityczna, strategie bezpieczeństwa narodowego i regionalnego, przywództwo polityczne, przemiany gospodarcze w Polsce i Europie, metodologia badań społecznych., działalność polskich i europejskich służ specjalnych (cywilnych i wojskowych).

Akceptuje także propozycje tematów zaproponowanych przez studentów seminarzystów.

Dr hab. Janusz Tomaszewski

Seminarium magisterskie – zagadnienia:

Proces transformacji sił zbrojnych RP po 1989 roku. Struktura organizacyjna i części składowe sił zbrojnych RP. Ewolucja systemu dowodzenia w wojsku polskim. Wyposażenie i szkolenie sił zbrojnych RP. Wojska specjalne w systemie obronnym RP. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa – polityczne, gospodarcze, militarne, ekologiczne. Organizacja, elementy składowe, cele i zadania systemu bezpieczeństwa państwa – wewnętrznego, obronnego, zarządzania kryzysowego itd.

 ZAPISY od dnia 17.01.2018 w sekretariacie IPOL, p.107 (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria