Aktualizacja - NIESTACJONARNE Zarządzanie bezpieczeństwem państwa, rok pierwszy - charakterystyka i zakres seminariów magisterskich na semestr letni 2018KAŻDY STUDENT WYBIERA JEDNEGO PROMOTORA. Zapisy w systemie Usos web zostaną uruchomione w dniu 18.01.2018
>Usos Web Uni Wroc<

Zapisy dostępne od dnia 18.01.2018r od godz.16.00 do dnia 20.01.2018r do godz.16.00

 

 

Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa

Studia niestacjonarne I rok

Opiekunowie i zakres merytoryczny seminarium magisterskiego

Dr hab. Adriana Dudek

Obszar tematyczny obejmujący zagadnienia będące przedmiotem pracy to:

· Bezpieczeństwo państwa, w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym z uwzględnieniem teorii przełożonej na praktykę. Chodzi przede wszystkim o odejście od anachronicznego postrzegania bezpieczeństwa tylko przez pryzmat hard security, a rozumienie go w szerokim spektrum zagadnień i płaszczyzn (soft security).

· Służby mundurowe w Polsce, zadania i miejsce w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, funkcjonowanie i ewolucja. Zagadnienie obejmuje wszystkie formacje od Policji, ABW czy BOA, aż po JW. GROM i Formozę.

· Różne wymiary bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwo ekonomiczne, energetyczne, ekologiczne, zdrowotne. Obszary konfliktów i współpracy w poszczególnych z nich w Polsce i innych państwach. Stan na dziś i wyzwania na przyszłość.

· Polityka zagraniczna państwa w służbie bezpieczeństwu zwłaszcza w stosunkach międzynarodowych, w tym konflikty we współczesnym świecie ich przyczyny i specyfika. Analiza wybranych z nich lub przyczynowości w ogóle.

Udział w misjach polskich funkcjonariuszy i żołnierzy, ich znaczenie dla potencjału i pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz na forum NATO. Przebieg, porównanie wybranych, efekty.

Dr hab. Bartosz Smolik

Na moim seminarium magisterskim chciałem zainteresować studentów następującymi obszarami badawczymi:

- Wysokie technologie w służbie bezpieczeństwa.

- Przestrzeń kosmiczna, jako powiększający się obszar bezpieczeństwa i obronności.

- Europejski sektor kosmiczny i obronny.

- Bezpieczeństwo państwa i obywateli w kontekście relacji człowiek-technika w dobie globalizacji, cyfryzacji i robotyzacji.

- Prawicowe i lewicowe ruchy ekstremistyczne w Polsce i Europie, jako problem

bezpieczeństwa.

- Problematyka bezpieczeństwa we współczesnej polskiej myśli nacjonalistycznej i konserwatywnej.

- Konflikty etniczne w Europie i na świecie, jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa.

- Główne wyzwania dla bezpieczeństwa współczesnych państw narodowych.

- Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe w Chinach kontynentalnych.

Wszystkie obszary są bardzo szerokie, a zatem będzie istniała możliwość zakreślenia i doprecyzowania tematu. Nie wykluczam podjęcia tematów z innych obszarów badawczych, jednak przy uzasadnieniu ich wyboru przez magistranta bogatą wiedzą na dany temat lub możliwościami dotarcia do ciekawych źródeł (czy też zrobienia odnośnych badań empirycznych) i znalezieniu na ten temat odpowiedniej literatury naukowej.

W pierwszym semestrze seminarium przewidywane jest sprecyzowanie tematu pracy, źródeł, metodologii (w tym hipotez badawczych lub tez i pytań), a także napisanie referatu materiałowego lub pierwszego rozdziału. Pozostałe dwa semestry będą przeznaczone na zbieranie materiałów i pisanie pracy.

            Zapraszam tych wszystkich, którzy chcieliby się stać ekspertami lub ekspertkami w danej dziedzinie i doświadczyć przyjemności odkrywania czegoś nowego.

Dr hab. Katarzyna Zamorska

Seminarium magisterskie: Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa społecznego

Bezpieczeństwo społeczne jest jednym z elementów bezpieczeństwa narodowego. Najogólniej rozumiane jest jako ochrona egzystencjalnych podstaw życia człowieka poprzez umożliwienie zaspokajania indywidualnych potrzeb i realizacji aspiracji życiowych. Bezpieczeństwo społeczne państwa obejmuje całokształt działań prawnych i organizacyjnych, które realizują podmioty rządowe, pozarządowe oraz sami obywatele.

Uczestnicy seminarium sami formułują swoje tematy badawcze w zależności od konkretnych zainteresowań oraz możliwości przeprowadzenia badań. Następujące zagadnienia mogą posłużyć jako inspiracja do napisania pracy:

1. Zagrożenia społeczne, występujące we współczesnym świecie.

2. Grupy (ze względu na kryteria zawodowe, społeczno-demograficzne, warunki życia i uwarunkowania lokalne) najbardziej podatne na zagrożenia społeczne.

3. Wzmacnianie więzi społecznych jako odpowiedź na zagrożenia bezpieczeństwa społecznego.

4. Rola i zadania państwa w zakresie bezpieczeństwa społecznego.

 

KAŻDY STUDENT WYBIERA JEDNEGO PROMOTORA. Zapisy w systemie Usos web zostaną uruchomione w dniu 18.01.2018
Usos Web Uni Wroc

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria