Niestacjonarne Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa, rok I - zapisy na lektoratWYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

STUDENCI 1 ROKU 2 STOPNIA

STUDIA NIESTACJONARNE (wszystkie kierunki)

Zapisy na lektorat z wybranego języka na poziomie B2+ odbędą się w terminie

od 5 do 19 stycznia 2018r. on-line pod adresem: https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/

(studenci, którzy maja już konto w bazie SPNJO, proszeni są o niezakładanie nowego)

Podział na grupy ukaże się na tydzień przed zajęciami na stronie Studium w zakładce

„Studia niestacjonarne – Wykaz grup”

UWAGA! Studenci, którzy nie zapiszą się w wyznaczonym terminie, nie rozpoczną zajęć w semestrze letnim 2017/18

Zasady uczestnictwa w lektoratach

1. Uczęszczanie na lektorat języka obcego jest obowiązkowe.

2. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 117/2017 student ma prawo do wyboru języka. Język wybrany staje się językiem obowiązującym i nie może być zmieniany. Utworzenie grupy z danego języka odbywa się w ramach możliwości Studium. Minimalna liczba osób w grupie wynosi 12. Mniej liczne grupy nie są uruchamiane.

3. Nie są wymagane dokumenty potwierdzające biegłość językową na poziomie B2II, aby zapisać się na poziom B2+.

4. Lektoraty trwają przez 2 semestry ( każdy semestr to 20 godzin lektoratu) i kończą się egzaminem.

5. Lektoraty rozpoczynają się w semestrze letnim 2017/18.

6. Student zgłasza się do grupy, która została mu przydzielona i wpisuje się osobiście na listę uczestnictwa zwaną „cyrografem”, tym samym potwierdzając swoje uczestnictwo w grupie. Niewpisanie się na listę jest traktowane jako rezygnacja z zajęć.

7. Na listę zwaną „cyrografem” należy się wpisać najpóźniej podczas drugich zajęć. Zgłaszając się w momencie gdy grupa odbyła już 20% zajęć, student wykorzystał przysługujący mu limit nieobecności w semestrze.

8. Student zaoczny ma prawo do 20% nieobecności w semestrze.

9. Student, który rezygnuje z zajęć w trakcie semestru, jest zobowiązany do odpłatnego powtarzania semestru.

10. Program zajęć oraz warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach są podane przez lektora na pierwszych zajęciach.

11. Student otrzymuje ocenę z zaliczenia na ostatnich zajęciach w semestrze, o ile spełnił warunki zaliczenia i nie przekroczył limitu nieobecności. Nie ma terminów poprawkowych. Aby podejść do egzaminu, student jest zobowiązany do otrzymania pozytywnej oceny z zaliczenia.

12. W przypadku, gdy student nie uzyska zaliczenia, powtarza semestr odpłatnie.

13. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego,

jeśli okaże jeden z wymienionych na stronie Studium certyfikatów (www.spnjo.uni.wroc.pl patrz zakładka „Zwolnienie z lektoratu”).

14. W celu uzyskania wpisu do USOS, student powinien zgłosić się z certyfikatem i legitymacją studencką do mgr Iwony Nowickiej, zastępcy Kierownika SPNJO ds. studiów niestacjonarnych w godzinach konsultacji.

15. Niewykorzystane godziny z limitu godzin na lektorat wybranego języka obcego student może przeznaczyć na naukę kolejnego języka.

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria