19.11.2016 r. - testy językowe dla studentów 1 roku I stopnia (tryb niestacjonarny)WYDZIAŁ  NAUK SPOŁECZNYCH

STUDENCI I ROKU 1 STOPNIA STUDIÓW  NIESTACJONARNYCH

(wszystkie kierunki)

Testy kwalifikacyjne z wybranego języka obcego odbędą się

19 listopada 2016r.  o godz. 9.00 w Auli C (Instytut Politologii ul. Koszarowa 3):

Termin zapisów on-line na test (https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/):

od 10 listopada  do 17 listopada 2016r.

Na test należy zgłosić się z indeksem i legitymacja/dowodem osobistym.

Studenci nieobecni na teście nie będą mogli zapisać się do grup w semestrze

letnim 2016/17 i tym samym nie rozpoczną lektoratu w wymaganym terminie.

Podział na grupy ukaże się na stronie Studium  w zakładce „Studia niestacjonarne –

Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i później– Wykaz grup”

na tydzień przed zajęciami w semestrze letnim.

Wyniki testu będą do wglądu na koncie studenta w bazie SPNJO.

Zasady uczestnictwa w lektoratach obowiązujące studentów:

1.  Uczęszczanie na lektorat języka obcego jest obowiązkowe.

2.  Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 44/2013 student ma prawo do wyboru języka. Język wybrany staje się językiem obowiązującym i nie może być zmieniany.  Utworzenie grupy z danego języka odbywa się w ramach możliwości Studium. Minimalna liczba osób w grupie wynosi 12.

3. Na studiach I stopnia lektorat należy ukończyć na poziomie B2II.

4. Lektoraty trwają przez 4 semestry –  każdy semestr to 30 godzin lektoratu. Obowiązujące poziomy: B1I,B1II, B2I i B2II (każdy poziom trwa jeden semestr).

5. Lektoraty rozpoczynają się w semestrze letnim 2015/16.

6. Student pisze test z języka obcego, który zna najlepiej.

7.  Test kwalifikacyjny określa poziom zaawansowania języka. Student, który napisze test na poziom niższy niż poziom  B1 , mimo wszystko rozpoczyna naukę od poziomu B1 i powinien być przygotowany na dodatkową samodzielną pracę. Student, który zakwalifikuje się wyżej niż poziom B1 zaczyna lektorat od poziomu zakwalifikowania.

8. Termin testu jest ustalany na mniej więcej 3 miesiące przez rozpoczęciem lektoratu, aby student, który na teście zakwalifikuje się na poziom niższy niż B1 miał czas na nadrobienie zaległości przed rozpoczęciem lektoratu.

9. Student zgłasza się do grupy, która została mu przydzielona i wpisuje się osobiście na listę uczestnictwa zwaną „cyrografem”,  tym samym potwierdzając swoje uczestnictwo w grupie. Niewpisanie  się na listę jest traktowane jako rezygnacja z zajęć. 

10.  Na listę zwaną „cyrografem” należy się wpisać najpóźniej podczas trzecich zajęć. Po tym terminie student nie będzie mógł być przyjęty do grupy. Zgłaszając się na trzecie zajęcia, student wykorzystał już przysługujący mu limit nieobecności na semestr.

11.  Student  ma prawo do 20% nieobecności w semestrze.

12.  Student, który rezygnuje z zajęć w trakcie semestru,  jest zobowiązany do odpłatnego powtarzania semestru (poziomu).

13.  Program zajęć oraz warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach są podane przez lektora na pierwszych zajęciach.

14.  Aby kontynuować naukę na poziomie wyższym,  student jest zobowiązany do zaliczenia na ocenę pozytywną poziomu niższego.

15.  Student otrzymuje ocenę z zaliczenia na ostatnich zajęciach w semestrze, o ile spełnił warunki zaliczenia i nie przekroczył limitu nieobecności. Nie ma terminów poprawkowych.

16.  W przypadku, gdy student nie uzyska zaliczenia, powtarza semestr odpłatnie.

17. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego, jeśli okaże jeden z wymienionych na stronie Studium  certyfikatów (www.spnjo.uni.wroc.pl patrz zakładka „Studia niestacjonarne –Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i później- Zwolnienie z lektoratu”) bądź zaliczył język i zdał egzamin na poziomie B2 na innym kierunku lub uczelni.

18. W celu uzyskania wpisu do indeksu i do USOS,  student powinien zgłosić się z certyfikatem i indeksem do mgr Iwony Nowickiej,  Zastępcy Kierownika SPNJO ds. studiów niestacjonarnych w godzinach konsultacji.

19.  Niewykorzystane godziny z limitu godzin na lektorat wybranego języka obcego  student może  przeznaczyć na naukę kolejnego języka. 

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria