Żukiewicz Przemysławprof PŻ

  Imię i nazwisko: Przemysław Żukiewicz

  Stopień/tytuł naukowy: doktor habilitowany

  Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Strona internetowa: www.zukiewicz.eu

  Twitter: @p_zukiewicz

  Zakład: Systemów Politycznych i Administracyjnych

  Obszary badawcze: przywództwo polityczne, marketing polityczny, komunikacja społeczna, systemy polityczne Europy Środkowej                  i Wschodniej, prawo konstytucyjne  porównawcze, polityka społeczna, polityka transportowa

Profile naukowe: academia.edu;researchgate.net
 
Najważniejsze publikacje:
 
MONOGRAFIE AUTORSKIE:
 1. Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej, Wrocław 2015 (współaut. - R. Fellner).
 2. Deficyt polityki społecznej w warunkach kryzysu gospodarczego. Zarys problematyki na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich, Poznań 2013.
 3. Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Analiza porównawcza, Toruń 2013.
 4. Przywództwo labilne. Mechanizm powrotu do władzy w świetle teorii przywództwa politycznego, Wrocław-Poznań 2012.
 5. Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
ARTYKUŁY W CZASOPISMACH PUNKTOWANYCH:
 1. Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych. Stan prawny oraz możliwości rozwoju segmentu, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport", t. 90 (2016), s. 205–212.
 2. The Smolensk Tragedy and Its Importance for Political Communication in Poland after 10th April, 2010 (Focusing on the Political Incidents in Front of the Presidential Palace), "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 1/2015, s. 63–82 (współaut. – Rafał Zimny).
 3. The Vision of City Development as a Marketing Tool Used by Polish Local Leaders, "Intercathedra", nr 29/4 (2013), s. 94100;
 4. Samorząd terytorialny w Albanii, "Samorząd Terytorialny", nr 7–8 (2013), s. 144–153;
 5. O komunikacji w procesie przywództwa politycznego, "Lingua ac Communitas", t. 22 (2012), s. 1532;
 6. Przedterminowe wybory parlamentarne w Macedonii w 2011 r. i ich skutki dla konfiguracji macedońskiego systemu partyjnego, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", nr 2 (10) (2012), s. 71–92.
ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH:
 1. Przywództwo partyjne w Republice Albanii: symptomy zmian w zamrożonym systemie partyjnym, (w:) M. Hartliński (red.), Przywództwo partyjne w państwach postkomunistycznych, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 19–34.
 2. Przywództwo polityczne w Serbii po przemianach ustrojowych I dekady XXI wieku, (w:) A. Kasińska-Metryka (red.), Dylematy współczesnego przywództwa w Europie. Analiza na wybranych przykładach, Kielce 2014, s. 169–192.
 3. Czy ciemny lud to kupił? Przywództwo polityczne i agitacja polityczna w wymiarze językowym, (w:) M. Krauz, K. Ożóg (red.), Kultura zachowań językowych Polaków, Rzeszów 2013, s. 93–117 (współaut. – Rafał Zimny).
 4. Instytucja prezydenta czy przywództwo prezydenckie - próba rozstrzygnięcia dylematu, (w:) M. Hartliński (red.), Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, Olsztyn 2013, s. 77–90.
 5. O wpływie działań marketingowych na komunikacyjny kryzys przywództwa politycznego, (w:) A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski (red.), Kryzys marketingu politycznego, Toruń 2013, s. 112–126.
 6. Rebranding lidera politycznego. Przyczynek do dyskusji o czynnikach determinujących efektywność zmiany wizerunku, (w:) A. Kasińska-Metryka, P. Olszewski (red.), Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym, Toruń 2012, s. 51–69.

Granty i projekty badawcze:

 1. Narodowe Centrum Nauki: "Sieciowy model formowania koalicji gabinetowych. Studium porównawcze przypadków Wielkiej Brytanii, Kanady i Nowej Zelandii" (2016-2019 - wykonawca projektu),
 2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: "Przemówienia polskich polityków w latach 1918–2014 – edycja i opracowanie źródeł, analiza lingwistyczna, digitalizacja korpusu" (2015-2018 - wykonawca projektu),
 3. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: "Leaders’ Returns to Policy Making in East Central Europe" (2008-2009 - kierownik projektu; Masarykova Univerzita w Brnie),
 4. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: "Powrót do polityki w świetle teorii przywództwa politycznego" (2009-2010 - wykonawca projektu badawczego promotorskiego).
Stypendia i nagrody:
 1. Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszą książkę politologiczną roku (2014).
 2. I nagroda w konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszy doktorat roku w dziedzinie nauk o polityce (2011).
 3. Stypendium samorządu Wrocławia za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinach ważnych dla rozwoju miasta (2009).
Aktywność doradcza i ekspercka:
 
Trener XXIV Szkoły Liderów Politycznych;
Ekspert merytoryczny w ogólnopolskim konkursie "Przyjazny urząd";
Recenzent zewnętrzny dla czasopism: "e-Politikon"; "Polish Political Science Yearbook"; "Symbolae Europaeae", "Polish Political Science Review".
 
Członkostwo w towarzystwach naukowych:
 
International Political Science Association,
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (prezes o/Wrocław oraz członek Zarządu Głównego w kadencji 2016-2019),
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
 
 
Czasopisma naukowe:
Dr hab. Przemysław Żukiewicz jest recenzentem "e-Politikon"; "Polish Political Science Yearbook"; "Symbolae Europaeae", "Polish Political Science Review".
 
 
Stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne i przedsiębiorstwa:
 
Dr hab. Przemysław Żukiewicz  był trenerem XXIV Szkoły Liderów Politycznych oraz ekspertem merytorycznym w ogólnopolskim konkursie "Przyjazny urząd".

 

Materiały dla studentów:

Socjologia polityki - zagadnienia egzaminacyjne

KONSULTACJE,  pokój 208 IPOL

 

 

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria