Sobkowiak Leszekprof LS  Imię i nazwisko: Leszek Sobkowiak

  Stopień/tytuł naukowy: doktor habilitowany prof. nadzw. UWr

  Zakład: Teorii Polityki

 Funkcje: Zastępca   Dyrektora   Instytutu   Politologii   ds.   Nauczania (do września 2018 r.);   kierownik   Podyplomowych   Studiów  Kwalifikacyjnych   Wiedzy      o Społeczeństwie przy Wydziale Nauk Społecznych UWr.

  Obszary badawcze: Działania polityczne – podmioty, cele, metody, środki, skutki, rodzaje,  uwarunkowania,  wzorce  racjonalności, kryteria wartościowania. Konflikty polityczne – anatomia, dynamika, konsekwencje w ujęciu teoriopolitycznym i praktycznym. Partycypacja polityczna –  cechy,   rodzaje   i   formy   w   demokratycznym   systemie    politycznym,   partycypacyjne   mechanizmy    demokracji    przedstawicielskiej  i  bezpośredniej,  formy  udziału  obywateli  w   życiu   politycznym.   Ssocjotechnika     polityczna     –     mechanizmy    wpływania     na   świadomość  i zachowania ludzi; projektowanie działań i strategii politycznych; sprawowanie władzy politycznej. Legitymizacja polityczna - proces wytwarzania akceptacji dla podmiotów władzy i systemu politycznego; delegitymizacja polityczna jako proces destabilizacji i zmiany systemu politycznego. Kultura polityczna i postawy polityczne.

 

Najważniejsze publikacje w ostatnich pięciu latach:

 • Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, (red.) A.Czajowski i L.Sobkowiak, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla2, Wrocław 2012, s.202.
 • Socjotechniczne mechanizmy walki politycznej, [w]: Socjotechnika w polityce – wczoraj i dziś”, (red. ) A.Kasińska - Metryka i K.Kasowska - Pedrycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Orzyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009, s.77 – 93.
 • Delegitymizacja polityczna – aspekty teoretyczne i praktyczne, [w]: Idea ustrojowa a rzeczywistość „IV Rzeczypospolitej”, (red.) J.Kornaś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s. 181 – 192.
 • Partycypacja polityczna w Polsce, [:] Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, (red.) A.Antoszewski, A.Kolodia, K.Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 261 – 273.
 • Konflikt destruktywny jako mechanizm polityki, [w:] Przegląd Historyczno-Politologiczny, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław, rok IV, 2(8)/2011, s. 81-97.
 • Partycypacja polityczna w systemie demokratycznym – podstawowe problemy, [w:] Dylematy polskiej demokracji, (red.) Ł. Danel i J. Kornaś, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, s. 101 – 121.
 • Metodologiczne problemy zmiany politycznej, [w:] Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, (red.) A. Czajowski i L. Sobkowiak, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla2, Wrocław 2012, s. 43 – 68.
 • Polityka protestu jako przedmiot badań politologicznych, [w:] Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, (red.) J. Juchnowski i R. Wiszniowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, tom 2, s. 310 – 319.
 • Marketing polityczny: kryzys czy pragmatyka?, [w:] Kryzys marketingu politycznego, (red.) A. Kasińska-Metryka i R.Wiszniowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 9 – 20.
 • Methodological Perplexities of Political Change, [w:] Political Science: An Anthology, Publisher Institute of Political University of Wrocław 2013, s. 57 – 70. http://politologia.uni.wroc.pl/en/worker/political-science-an-anthology/
 • Kwestia racjonalności procesu decyzyjnego, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne, (red.) J.Juchnowski, R.Wiszniowski, Wydawnictwo adam marszałek, Toruń 2014, tom I, s.320 – 328.

 • Tolerancja i nietolerancja – aspekty psychologiczne i polityczne demokratycznego ładu społecznego, [W:] Zjawiska polityczne w perspektywie teoretycznej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi W. Jabłońskiemu, pod red. A.Czajowskiego, D.Drałus, M.Wichłacz, L.Sobkowiaka, Wydawca Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 167 – 176.

 • Konflikt polityczny: interdyscyplinarny i wielopłaszczyznowy przedmiot badań, [w:] Wrocławskie Studia Politologiczne, (redaktorzy tomu A.Czajowski, L.Sobkowiak), nr 22/2017, s. 7-20.

Nagrody, wyróżnienia:

 • 1996 - Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej  za "Leksykon Politologii",
 • 1996 - Nagroda zespołowa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego za "Leksykon Politologii",
 • 1988: Nagroda Rektorska za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

 •  1989: Nagroda Rektorska za osiągnięcia naukowe

 •  1996: zespołowa nagroda Ministra Edukacji Narodowej za: Leksykon Politologii,(red.) A.Antoszewski i R.Herbut, Wydawnictwo Atla, Wrocław 1996.

 •  1996: Nagroda Naukowa Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego dla zespołu autorów „za wybitne osiągnięcia uzyskane w pracy „Leksykon Politologii” .

 •  2001: Nagroda Dyrektora Instytutu Politologii „Belfer 2001”

 •  2004: Nagroda Rektorska za osiągnięcia dydaktyczne

 •  2004: Nagroda Dyrektora Instytutu Politologii „Belfer 2004”

 •  2015: Zespołowa Nagroda Rektorska za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w 2014 roku

 •  2016: Medal Komisji Edukacji Narodowej,

 •  2016: Nagroda Rektorska za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2015 roku
  _____________________________________________________________________________________________

 

Materiały Dydaktyczne:

Komunikacja społeczna

Przywódca organizacji politycznej

Metody rozwiązywania problemów

Konflikty społeczne

Socjotechnika

Nauka o polityce

Negocjacje i mediacje

Program przedmiotu Społeczeństwo i polityka dla I roku Zarządzania Projektami Społecznymi


 

Konsultacje, p.107C

Plan zajęć semestr letni 2019

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

poniedziałek

09.45-11.15

111

Warsztat metodologiczny  PS2 sem. 2 spec. obowiązkowy  wykład  15 godz.

poniedziałek

11.30-13.00

111

Socjotechnika  wykład  15 godz.  prowadzący:  prof. L. Sobkowiak

sobota

11.30-13.00

113

Seminarium magisterskie 1  ZPS_N2 sem. 2 spec. do wyboru  SM  20 godz.

sobota

13.45-15.15

120

Negocjacje i mediacje  NZPS1 sem. 2 spec. obowiązkowy  ćw - gr. 1  20 godz.

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria