Sielezin JanImię i nazwisko: Jan Sielezin

Stopień/tytuł naukowy: prof. doktor habilitowany

Zakład: Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych

Obszary badawcze: Działalność opozycji politycznej, działalność cywilnych i wojskowych służb specjalnych w PRL, najnowsza historia Polski i regionu (Dolnego Śląska)

Najważniejsze publikacje w ostatnich pięciu latach:

 • Sielezin Jan Ryszard, Badania źródłoznawcze w politologii: wybrane zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3235), Wrocław 2010, ss. 178.
 • Sielezin Jan Ryszard, Kontakty międzynarodowe NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981 w świetle materiałów poufnych aparatu władzy (w:) Polityka i humanitaryzm 1980-1989 (red.) Małgorzata Świder, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 45-69.
 • Sielezin Jan Ryszard, Kwestia narodowa i żydowska w prasie Narodowej Demokracji 1887-1939 (w:) Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939 (red. nauk.) Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 335-376.
 • Sielezin Jan Ryszard, Teoretyczne problemy konfliktów społeczno-politycznych i ich specyfika: próba egzemplifikacji (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2010, nr 11, s. 64-80.
 • Sielezin Jan Ryszard, Idea prawa i praworządności w programie PSL (1945-1947), (w:) Epigoństwo czy twórcza ciągłość?: ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej  (red.) Eryk Krasucki, Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 410-426.
 • Sielezin Jan Ryszard, Okrągły Stół: element gry politycznej czy początek modernizacji Polski: próba oceny (w:) Oblicza polskiej modernizacji: próba bilansu transformacji systemowej III Rzeczypospolitej (red.) Eryk Krasucki, Tomasz Sikorski, Anna Szczepańska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 42-61.
 • Sielezin Jan Ryszard, Destrukcyjna rola sekt i związków wyznaniowych w XX i XXI wieku – problem cywilizacyjny i polityczny (w:) ,,Wrocławskie Studia Politologiczne” 2012, nr 13, s. 186-201.
 • Sielezin Jan Ryszard, Koncepcje i spory programowe opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1982, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, ss. 371. (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3446).
 • Sielezin Jan Ryszard, Solidarność i opozycja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 80. XX wieku: wybrane zagadnienia (red.) Jan Ryszard Sielezin i Marek Golińczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3386), Wrocław 2012, s. 266.
 • Sielezin Jan Ryszard, Udział regionalnych elit politycznych w tworzeniu zrębów państwowości II Rzeczypospolitej w latach 1918-1922 (w:) Regionalne elity polityczne II i III Rzeczypospolitej  (red.) Małgorzata Dajnowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 35-62.
 • Sielezin Jan Ryszard, Obraz Rosji i Rosjan w polskiej opinii publicznej i wybranych syntezach historii Polski i publicystyce w XX wieku, (w:) Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX – XXI wieku. Opinia publiczna. Stosunki polsko-rosyjskie. Pamięć historyczna, red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 167-187.
 • Sielezin Jan Ryszard., Kwestia modernizacji kraju w programie NSZZ „Solidarność” jako ruchu społeczno-politycznego (1981-1981), (w:) Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981, pod red. W. Polaka, P. Ruchniewskiego, J. Kufla, Gdańsk 2012 s. 542-569.

KONSULTACJE, s.232

 

Plan zajęć, semestr zimowy 2018

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

poniedziałek

11.30-13.00

222

Seminarium magisterskie 1 SM 30 godz. ZBP_S2 Rok: 2 Semestr: 3

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria