Moroń Dorota



prof DM  Imię i nazwisko: Dorota Moroń

  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Stopień/tytuł naukowy: doktor habilitowany

  Zakład: Polityki Społecznej i Ekonomicznej

  Funkcje: Kierownik Podyplomowych Studiów „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym”, Sekretarz Redakcji „Wrocławskich Studiów Politologicznych”

 Obszary badawcze: inwestycyjna polityka społeczna; innowacje społeczne; organizacje pozarządowe: funkcjonowanie trzeciego sektora w Polsce, prawne podstawy działalności NGO i ich realizacja w praktyce, współpraca organizacji z administracją i biznesem, znaczenie trzeciego sektora w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej, problematyka wolontariatu; wielosektorowość we współczesnej polityce społecznej; polityka wobec szkolnictwa wyższego w Polsce; pomoc społeczna. 

 

Najważniejsze publikacje w ostatnich pięciu latach:

 • Wiktorska-Święcka A., Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M., Moroń D., Report on approaches to social investment from the scientific perspective (InnoSI), European Commision, Research Executive Agency, Bruksela 2016.
 • Wiktorska-Święcka A., Moroń D., Klimowicz M., Zarządzanie innowacjami społecznymi. Trendy, perspektywy, wyzwania, Difin, Warszawa 2015.
 • Moroń D., Organizacje pozarządowe – fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
 • Moroń D., Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 • Moroń D., Polityka wobec finansowania edukacji wyższej w Polsce, "Wrocławskie Studia Politologiczne", nr 20, 2016.
 • Moroń D., La politique économique et sociale, [w:] Pacześniak A., De Waele J.-M. (red.), Comprendre la Pologne: Société, politique et institutions, L'Harmattan, Paris 2016.
 • Moroń D., Klimowicz M., Podmioty ekonomii społecznej w procesie zarządzania innowacjami społecznymi, "Ekonomia Społeczna", nr 1, 2015.
 • Makuch M., Moroń D., Ramy finansowe gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych – prawo i praktyka, „Samorząd Terytorialny”, nr 1-2, 2015.
 • Makarewicz-Marcinkiewicz A., Moroń D., The activity of Polish non-governmental organisations regarding the implementation of the environmental dimension of sustainable development, „International Journal of Sustainable Development & World Ecology”, 2014.
 • Moroń D., Wielosektorowość w szkolnictwie wyższym – przykład polski i czeski, [w:] Rączaszek A., Koczur W. (red.), Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, „Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 167, Katowice 2014.
 • Moroń D., Trzeci sektor w teorii wielosektorowej polityki społecznej, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr XV, 2013.
 • Moroń D., Non-governmental organisations as part of New Public Management concept, [in:] “Intercathedra”, nr 29/4, 2013.
 • Moroń D., Wielosektorowość w szkolnictwie wyższym w kontekście sytuacji demograficznej, [w:] Pakuła J. (red.), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, Eikon Studio, Toruń 2013.
 • Moroń D., Wpływ Procesu Bolońskiego na zmiany w szkolnictwie wyższym, [w:] Głąbicka K., Kubiak M. (red.), Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.
 • Moroń D., Wielosektorowa polityka społeczna – wpływ globalizacji na rozwój welfare pluralism w polityce społecznej, [w:] Makarewicz-Marcinkiewicz A., Pieńkowski D. (red.), Polityka społeczna i gospodarcza w warunkach globalizacji. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Moroń D., Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym w trzecim sektorze, [w:] Moroń D. (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Kreowanie i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

Nagrody, wyróżnienia:

 • 2012 - Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2011 roku,
 • 2011 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2010 roku,
 • 2010 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2009 roku.

Aktywność doradcza, ekspercka:

 • Ekspert i doradca jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych: strategii rozwoju, strategii rozwiązywania problemów społecznych, strategii rozwoju oświaty;
 • Ekspert w projekcie „Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego [POKL.08.01.04-02-003/08]”;
 • Recenzent artykułów naukowych w czasopismach: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, „Politicus”.

Konsultacje, pokój 322 IPOL

wtorek 9.30-11.30


sobota 9.06.2018 godz. 9.00-10.00

 

Plan zajęć,

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

wtorek

13.45-15.15

119

Prawo sektora pozarządowego ćw   20 godz. ZPS1 Rok: 3 Sem: 6

wtorek

15.30-17.00

119

Prawo sektora pozarządowego  ćw    20 godz. ZPS1 Rok: 2 Sem: 4

sobota

08.00-09.30

120

Prawo sektora pozarządowego ćw - gr. 1   10 godz. NZPS1 Rok: 2 Sem: 4

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria