Kobielska KatarzynaImię i nazwisko: Katarzyna Kobielska

Stopień/tytuł naukowy: doktor

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład: Badania Aktywności Politycznej i Społecznej

Obszary badawcze: Lokalny system polityczny, partycypacja obywatelska, rozwój lokalny i regionalny, dobre rządzenie (good governance), rozliczalność (accountability), zarządzanie publiczne.

Najważniejsze publikacje w ostatnich pięciu latach:

 • Dobre rządzenie w gminach małych. Empiryczny wymiar nowego paradygmatu rozwoju, red. K. Kobielska, A. Lisowska,Tom I, EM Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz Wrocław 2014.
 • Rozliczalność jako zasada dobrego rządzenia, [w:] Dobre rządzenie w gminach małych. Empiryczny wymiar nowego paradygmatu rozwoju, red. K. Kobielska, A. Lisowska, Tom I, EM Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz Wrocław 2014, s. 86 – 108.
 • Dobre rządzenie na poziomie mikro – teoria i praktyka, red. A. Lisowska, K. Kobielska, Tom II, EM Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz Wrocław 2013, s. 290.
 • Regionalna scena polityczna – wzorce rywalizacji w kontekście wyborów samorządowych 2010, red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013.
 • Dlaczego gra jest warta świeczki? Rzecz o regionalnym systemie politycznym, [w:] Regionalna scena polityczna – wzorce rywalizacji w kontekście wyborów samorządowych 2010, red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Wrocław 2013, s. 13 – 34.
 • Why is it Worth Engaging? Thoughts on the Regional Political System in Poland, W: Political Science: An Antology, ed.
 • Rozliczalność realizacji lokalnych polityk publicznych, [w:] Dobre rządzenie na poziomie mikro – teoria i praktyka, red. A. Lisowska, K. Kobielska, Tom II, EM Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz Wrocław 2013, s. 92 – 110.
 • Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań gminy, [w:] Dobre rządzenie na poziomie mikro – teoria i praktyka, red. A. Lisowska, K. Kobielska, Tom II, EM Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz Wrocław 2013, s. 80 – 91.
 • Umiejętności w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych, współautorstwo wraz z: A. Ciarczyńska, M. Furmanowicz, P. Ściebior – Jońska, [w:] Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Katowice 2013, s. 91 – 130.
 • Funkcjonowanie prezydentów w badanych miastach w latach 2006 – 2010, [w:] Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska, red. D. Skrzypiński, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2012, s. 69 – 116.

Aktywność doradcza, ekspercka:

 • Krajowa Sieć Tematyczna „Dobre Rządzenie” – członek sieci z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego (ocenianie jakości realizacji projektów innowacyjnych testujących).
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – asesor – ekspert oceniający wnioski w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej/Miasto Bytom – współpraca przy realizacji projektu „Aktywny Bytom” – wsparcie uczestników projektu (administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych) w zakresie umiejętności prowadzenia konsultacji społecznych.
 • Fundacja Cultura Mentis/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – współpraca przy realizacji projektów „Obywatele w działaniu w podregionie wrocławskim województwa dolnośląskiego” oraz „Obywatele w działaniu w podregionie legnickim województwa dolnośląskiego”. Wsparcie uczestników w zakresie planowania oraz przeprowadzania konsultacji społecznych. 
 • Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM/Powiat Brzeski – współpraca przy realizacji projektu „Współpracujemy na rzecz społeczności lokalnej powiatu brzeskiego”. Wsparcie uczestników w zakresie określania standardów współpracy organizacji społecznych oraz władz i administracji samorządowej, modelowania rozwoju lokalnego oraz kształtowania polityk publicznych na poziomie powiatu.
 • Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM/Gmina Miasto Brzeg – współpraca przy realizacji projektu „Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny Gminy Brzeg”. Wsparcie uczestników w zakresie określania standardów współpracy organizacji społecznych oraz władz i administracji samorządowej.
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie – współpraca w ramach realizacji zadań wynikających z projektu wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – „Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu”. Wsparcie uczestników (pracowników administracji samorządowej) w zakresie zasad formułowania polityk publicznych.
 • Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego – wsparcie eksperckie w zakresie tworzenia strategii rozwoju lokalnego, strategii miejskich obszarów funkcjonalnych, zintegrowanych instrumentów terytorialnych, programów rewitalizacji.
 • Mediator – działający z ramienia Fundacji EDUCO.

Konsultacje, sala 115

wtorek: 10:30 - 11:30

środa: 11:30 - 12:30

podczas zjazdów studiów niestacjonarnych: 15:30 - 16:30
 

Plan zajęć semestr zimowy 2018

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

poniedziałek

08.00-09.30

116

Społeczna odpowiedzialność biznesu ćw 20 godz.   ZPS1 Rok: 2 Semestr: 3

poniedziałek

09.45-11.15

116

Wprowadzenie do zarządzania projektem społecznym ćw - gr. 2 30 godz. ZPS1 Rok: 2 Semestr: 3

poniedziałek

11.30-13.00

116

Wprowadzenia do zarządzania projektem społecznym ćw - gr. 3 30 godz. ZPS1 Rok: 2 Semestr: 3

poniedziałek

13.45-15.15

116

Wprowadzenie do zarządzania projektem społecznym ćw - gr. 1 30 godz. ZPS1 Rok: 2 Semestr: 3

poniedziałek

15.30-17.00

Aula B

Nowoczesne metodyki projektowe wykład 15 godz.   ZPS_S2 Rok: 1 Semestr: 1

poniedziałek 17.15-18.45 26 Społeczna odpowiedzialność biznesu ćw 20 godz.   ZPS1 Rok: 3 Semestr: 5

środa

08.00-9.30

110

Local government in Central and East European countries   wykład 10 godz. APS2 Rok: 2 Semestr: 3

środa

09.45-11.15

110

Local government in Central and East European countries   ćw 28 godz. APS2 Rok: 2 Semestr: 3

       środa  13.45-15.15 
   110 Zarządzanie sektorem publicznym ćw 30 PS2 I rok

wtorek

11.30-13.00

112

Zarządzanie projektami 1 ćw - gr.1 30 godz.   ZPS1 Rok: 3 Semestr: 5

wtorek

13.45-15.15

112

Zarządzanie projektami 1 ćw - gr.2 30 godz.   ZPS1 Rok: 3 Semestr: 5

wtorek

15.30-17.00

112

Zarządzanie projektami 1 ćw - gr.3 30 godz.   ZPS1 Rok: 3 Semestr: 5

wtorek

17.15-18.45

112

Współpraca międzysektorowa ćw 20 godz.   ZPS1 Rok: 2 Semestr: 3

sobota

11.30-13.00

116

Współpraca międzysektorowa ćw - gr. 1 10 godz. NZPS1 Rok: 2 Semestr: 3

sobota

13.45-15.15

120

Zarządzanie projektami 1 ćw - gr.1 20 godz.   NZPS1 Rok: 3 Semestr: 5

sobota

17.15-18.45

120/105

Społeczna odpowiedzialność biznesu ćw 10 godz.   NZPS1 Rok: 3 Semestr: 5 sala 120

Nowoczesne metodyki projektowe wykład 10 NZPS2 sala 105

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria