Dziubka KazimierzImię i nazwisko: Kazimierz Dziubka

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stopień/tytuł naukowy: doktor habilitowany prof. nadzw. UWr.

Zakład: Społeczeństwa Obywatelskiego (kierownik)

Obszary badawcze: 1. Myśl polityczna (historia i współczesność) ze szczególnym uwzględnieniem myśli politycznej starożytnej Grecji i Rzymu, liberalizmu oraz szeroko rozumianych postmodernistycznych koncepcji życia politycznego 2. Teoria i praktyka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza kulturowo-polityczne determinanty jego rozwoju, dynamika funkcjonowania struktur społeczeństwa obywatelskiego (w tym m.in. problem myślenia politycznego indywidualnych i kolektywnych podmiotów polityki  z punktu widzenia systemów idei, motywacji, ocen i wartości  3. Przywództwo polityczne - typy i formy racjonalności politycznej (myślenie niekonwencjonalne, wyobrażeniowe, intuicja intelektualna), sposoby doskonalenia i zmiany form racjonalności lidera (: racjonalność epistemiczna, proceduralna i sprawcza), przywództwo polityczne jako gra językowa 4. Kognitywistyka i neuropolityka - analiza ludzkiego pola świadomości (ontologia podmiotu polityki).

Najważniejsze publikacje:

 • monografia: Obywatelskość jako virtu podmiotu demokracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008. (ss. 344)
 • art.: Wartość użytkowa podmiotowości jednostek w procesie kształtowania się kultury obywatelskiej. [w:] Kultura polityczna Polaków. Przemiany, diagnozy, perspektywy. red. naukowa i oprac. Karol B. Janowski. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 43-60.
 • art.: Kategorialne i relacyjne układy odniesień w politycznej grze o tożsamość. „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, Wrocław 2010, nr 2(6), s. 31-52.
 • art.: Standardy racjonalności politycznej elit władzy w Polsce po 1989 roku. [w:] pod red. Bronisława Pasierba i Marzeny Stor, W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Tadeusza Listwana. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 375-392.
 • art.: Stylizacje podmiotowości i tożsamości w ujęciu indywidualizmu ekspresyjnego. [w:] pod red. Alicji Lisowskiej i Jacka Kurzępy, Zachowania dysfunkcyjne - uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 13-33.
 • art.: Dynamika przywództwa politycznego w świetle teorii gier językowych. „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, nr 2 (8), Wrocław 2011, nr , s. 7-27.
 • art.: Biopolis czy biocenosis? Uwagi polemiczne do koncepcji przestrzeni politycznej Giorgio Agambena. „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, nr 1 (9), Wrocław 2012, nr , s. 23-56
 • art.: Lekcje z demokracji obywatelskiej w Neuchatel, czyli różne oblicza lokalnego patriotyzmu. [w:] Barbara Wiśniewska-Paź (red.), Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski. Wydawnictwo Aureus, Kraków 2013, s. 171-196.
 • art.: Kategoria zwyczajnego życia w dyskursie polityczno-kulturowym. [w:] pod red. Zbigniewa Władka, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi. tom IV ”Filozofia”. Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2013, s. 119-136.
 • art.: Poznawcze i ontologiczne aspekty kosmopolityzmu obywatelskiego. [w:] pod red. Doroty Drałus  i Moniki Wichłacz, Nowoczesne formy patriotyzmu i nacjonalizmu w kontekście przemian współczesnych systemów społeczno-politycznych. Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2014, s. 91-120
 • art.: Ponowoczesny człowiek publiczny i jego markery mentalno-kulturowe. [w:] „Filo-Sofija”, nr 24 (2014\1), s. 91-119
 • art.: Demokracja epistemiczna. [w|:] red. nauk. J. Juchnowski & R. Wiszniowski, Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 110-117.
 • art.: Myślenie polityczne jako proces mapowania świata życia. [w:] E. Maj, E. Kirwiel & E. Podgajna (red.), Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 61-73.
 • art.: Jak to jest być świadomym obywatelem? "Filo-Sofija" vol. 15, nr 29 (2015/2/II), s. 104-139.
 • art.: O niektórych własnościach złożonej struktury przestrzeni międzynarodowej. [w:] red. nauk. A. Dudek, W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana Profesor Teresie Łoś-Nowak. Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, s. 89-115.
 • art.: Polityczność jako sfera pierwszoosobowych doświadczeń. [w:] pod red. A. Czajowskiego et al, Zjawiska polityczne w perspektywie teoretycznej. Instytut Politologii UWr., Wrocław 2017, s. 53-66
 • art. A postmodern public man and his mental-cultural markers. "World Political Science" vol. 13, issue 2, 2017, s. 273-302.


Wymienione publikacje są dostępne online na stronach: www. researchgate.net/ i www.academia.edu/

Nagrody, wyróżnienia:

 • 1996 - Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej  za "Leksykon Politologii",
 • 1996 - Nagroda zespołowa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego za "Leksykon Politologii",
 • 7 nagród Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne
 • 3 nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe

Aktywność doradcza, ekspercka:

 • Recenzent Narodowego Centrum Nauki;
 • umowa o współpracy z ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. w Kutnie dot. realizacji prac badawczych i badawczo-rozwojowych z obszaru psychologii behawioralnej, neuropsychologii, kognitywistyki, neuromarketingu i pokrewnych prowadzonych w laboratorium badawczym ASM Neuro LABł;
 • współpraca ze Stowarzyszeniem "Polki w Berlinie" w realizacji projektu badawczego pt. Problemy adaptacji i awansu społeczno-zawodowego Polek w Berlinie";
 • Recenzent czasopism “e-Politikon”, “Central European Journal of Communication”, “Wrocławskie Studia Politologiczne”, “Dialogi Polityczne”, “Rocznik Europeistyczny”, “Polityka i Społeczeństwo”, “ Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin)”.

 

 

 

Plan zajęć semestr letni 2019

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

wtorek

08.00-09.30

220

Zarządzanie strachem  ZBP_S2 sem. 2 spec. do wyboru  ćw  20 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

wtorek

09.45-11.15

220

Seminarium licencjackie PP1  SL  20 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

wtorek

11.30-13.00

217

Systemy wartości politycznych  ćw  30 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

wtorek

13.45-15.15

105

Kognitywistyka procesu decyzyjnego  ZPS1 sem. 4 spec. Pakiet 16  ćw  30 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

wtorek

15.30-17.00

117

Współczesne idee polityczne  PS2 sem. 2 spec. obowiązkowy  wykład  15 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

wtorek

17.15-18.45

117

Seminarium magisterskie 4  ZBP_S2 sem. 2 spec. do wyboru  SM  30 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

czwartek

08.00-09.30

Aula A

Społeczeństwo obywatelskie  ZPS1 sem. 2 spec. obowiązkowy  wykład  30 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

czwartek

09.45-11.15

216

Przywództwo w organizacji i procesie projektowym  ZPS_S2 sem. 2 spec. KOMUNIKATOR  wykład  15 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

czwartek

09.45-11.15

216

Przywództwo w organizacji i procesie projektowym  ZPS_S2 sem. 2 spec. KOMUNIKATOR  ćw  15 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

czwartek

11.30-13.00

216

Współczesne idee polityczne  PS2 sem. 2 spec. obowiązkowy  ćw  30 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

czwartek

13.45-15.15

218

Psychologia osobowości lidera  PS1 sem. 4 spec. PP  wykład  15 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

czwartek

13.45-15.15

218

Psychologia osobowości lidera  PS1 sem. 4 spec. PP  ćw  15 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

czwartek

15.30-17.00

120

Warsztat metodologiczny  PS2 sem. 2 spec. obowiązkowy  ćw  10 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

sobota

08.00-09.30

119

Zarządzanie strachem  ZBP_N2 sem. 2 spec. do wyboru  ćw  20 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

sobota

09.45-11.15

27

Przywództwo w organizacji i procesie projektowym  ZPS_N2 sem. 2 spec. LIDER  wykład  10 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

sobota

09.45-11.15

27

Przywództwo w organizacji i procesie projektowym  ZPS_N2 sem. 2 spec. LIDER  ćw  10 godz.

prowadzący:  prof. nadzw UWr. dr hab. K. Dziubka

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria