Dymarski MirosławImię i nazwisko: Mirosław Dymarski

Stopień/tytuł naukowy: prof. dr hab.

Zakład: Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych

Obszary badawcze: Historia Polski 1939-1945, Bałkany i Europa Środkowa w XIX-XX wieku

Najważniejsze publikacje w ostatnich pięciu latach:

 • Dymarski Mirosław, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, ss.331. (Acta Universitatis Wratislaviensis; 3278)
 • Dymarski Mirosław, Kształtowanie się systemu politycznego Serbii i Bułgarii w XIX i pierwszych latach XX wieku (w:) Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, Polska Akademia Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, 2010,  T. 18, s. 25-57.
 • Dymarski Mirosław, Macedonia a narodowe aspiracje Albańczyków w XX wieku (w:) Macedoński dyskurs niepodległościowy: historia, kultura, literatura, język, media  (red.) I. Stawowy-Kawka, M. Kawka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s.213-222.
 • Dymarski Mirosław, Północna Albania w polityce władcy Czarnogóry Mikołaja I Petrovicia 1878-1913 (w:) Polska leży na Zachodzie: studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak ( red.) W. Wrzesiński, M. Masnyk, K. Kawalec, Adam Marszałek, Toruń 2011, s.209-216.
 • Dymarski Mirosław, Rozwój terytorialny Czarnogóry w XIX i XX w. a jej położenie międzynarodowe (w:) Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej: kształtowanie się terytoriów i granic państw od średniowiecza do współczesności (red.) E. Znamierowska-Rakk, Wyd. Neriton; Instytut Historii PAN, Warszawa 2011, s. 31-48.
 • Dymarski Mirosław, Polityczne i kulturowe relacje czarnogórsko – albańskie w XX i XXI wieku (w:) Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku, (red.) Irena Stawowy-Kawka, Kraków 2012, s.211-224.
 • Dymarski Mirosław, „Miękkie podbrzusze Europy” – Bałkany w nowoczesnych stosunkach międzynarodowych (w:) Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. T. 1., Lublin 2013, s. 347-386.
 • Dymarski Mirosław, The Macedonian Question in the Light of Documents of the Serbian Diplomacy 1903-1914 (in:) Macedonia in 20th and 21st century “Politeja” 4 (30)/2014, s. 7-18.
 • Dymarski Mirosław, Recepcja osmańskiego system rządów w państwach bałkańskich w XIX-XX wieku, “Balcanica Posnaniensia” XXI, 2014, s. 137-150.
 • Dymarski Mirosław, Pierwsza wojna światowa w historiografii serbskiej i  bułgarskiej, “Dzieje Najnowsze” 3-2014, s. 179-184.
 • Dymarski Mirosław, Typologia i uwarunkowania historyczno-kulturowe przywodztwa politycznego na Bałkanach, “Balcanica Posnaniensia” XXII/2, 2015, s. 139-169.
 • Dymarski Mirosław, Serbian political leadership: Archetype and Modernity, “Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, LI, z. 1, 2016, s. 145-168.
 • Dymarski Mirosław, Przywództwo a społeczeństwo. Dylematy kulturowe demokracji w Bułgarii (w:) Europa Środkowa a Bałkany. Determinanty i ograniczenia przemian, red. Jacek Wojnicki, Instytut Europeistyki UW, Warszawa 2016, s. 17-42.
 • Dymarski Mirosław, Wojna grecko-turecka 1921-1922 i jej dalekosiężne konsekwencje, “Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowści PAU” T. X, 2016, s. 79-98. 

Nagrody, wyróżnienia:

 • 2001 Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną: "Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939-1945",
 • 2004 - Nagroda Dyrektora Instytutu Belfer Roku 2004.

Działalność ekspercka:

- Członkostwa w Komitetach:

 • Od 2011 - członek Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
 • 2012 – 2015 członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN
 • Od 2012 – członek Komisji Bałkanistyki przy Oddziale PAN w Poznaniu
 • Od 2013 – członek Komisji Najnowszych Dziejów Słowian afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
 • Od 2012 stały współpracownik Pracowni Macedonistyki w Instytucie Slawistyki UWr 

- Członkostwo w Radach Naukowych czasopism:

 • Członek Rady Naukowej czasopisma "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" - "Sectio Balcaniensis et Carpathiensis"
 • Członek Rady Naukowej pisma „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU” 

- Recenzent w językach polskim, serbskim, chorwackim, angielskim w czasopismach: „Poznańskie Studia Slawistyczne”, „Balcanica Posnaniensia”, „Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne”, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”

- Recenzent NCN

- Członek Zespołu ds. Nagród przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

Konsultacje, p. 238

 czwartek: 17.00-18.00, sobota (w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych) 15.15-16.15

Plan zajęć semestr zimowy 2018/19

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

środa

13.45-15.15

25

Kulturowe i historyczne determinanty systemów politycznych  ćw  20 godz.  PS1 Rok: 3 Semestr: 5

czwartek

08.00-09.30

Aula B

Historia powszechna  po 1918 roku  wykład  15 godz.  PS1 Rok: 1 Semestr: 1

czwartek

09.45-11.15

221

Historia społeczna Polski i Europy  ćw - gr. 3  30 godz.  ZPS1 Rok: 1 Semestr: 1

czwartek

11.30-13.00

221

Historia społeczna Polski i Europy  ćw - gr. 4  30 godz.  ZPS1 Rok: 1 Semestr: 1

czwartek

13.45-15.15

221

Historia społeczna Polski i Europy  ćw - gr. 1  30 godz.  ZPS1 Rok: 1 Semestr: 1

czwartek

15.30-17.00

221

Historia społeczna Polski i Europy  ćw - gr. 2  30 godz.  ZPS1 Rok: 1 Semestr: 1

sobota

11.30-13.00

120

Świat prawosławia  ćw  10 godz.  NZPS1 Rok: 3 Semestr: 5

sobota

13.45-15.15

117

Przyczyny i cele wojny  ćw  20 godz.  ZBP_N2 Rok: 2 Semestr: 3

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria