Dobek-Ostrowska Bogusławaprof bdo

Imię i nazwisko: Bogusława Dobek-Ostrowska

Stopień/tytuł naukowy: prof. zw. dr hab.

Zakład: Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa (kierownik)

Obszary badawcze: Komunikowanie polityczne, aktorzy komunikowania politycznego i media masowe, systemy medialne na świecie, polski system medialny, kampanie polityczne

Bazy cytowania:    Researchgate    Google Scholar

Najważniejsze publikacje w ostatnich pięciu latach:

  2016                 

 • Bogusława Dobek-Ostrowska, Paulina Barczyszyn (red.),  Zmiana w dziennikarstwie.  Kultura dziennikarska w Polsce, Rosji i Szwecji. Wrocław 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Bogusława  Dobek-Ostrowska, Adam Michel (red.),  Central European Journal of Communication  , vol. 9, no 1  (16)  Spring 2016. 
 • Bogusława Dobek-Ostrowska (2016), Zmiany w mediach i  dziennikarstwie  w II dekadzie XXI wieku, [w:] B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn (red.), Zmiana  w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, Wrocław: WUWr, s. 13- 27.

  2015                 

 • Gunnar Nygren, Bogusława Dobek -Ostrowska (eds.), Journalism in change. Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden,  Frankfurt am  Main 2015, Peter Lang Edition.   
 • Bogusława Dobek-Ostrowska, Michał Głowacki (red.). Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. Frankfurt am Main 2015, Peter Lang Edition.
 • Bogusława Dobek-Ostrowska, Róża  Smolak, Zrinjka  Peruško (red.),   Central European Journal of Communication , vol. 8, no 2  (15)  Fall 2015. 
 • Bogusława Dobek-Ostrowska, G. Nygren (2015). Introduction: Journalism professionalization and journalistic culture as a matter of research. W: G. Nygren and  B. Dobek-Ostrowska (red.). Journalism in change Journalistic cultures in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt am Main: Peter Lange Edition, 9-18. DOI:10.3726/978-3-653-03989-4
 • Bogusława Dobek-Ostrowska G. Nygren, E. Johansson  (2015). Professional journalistic cultures design and methods in the research. W: G. Nygren and  B. Dobek-Ostrowska (red.). Journalism in change Journalistic cultures in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt am Main: Peter Lange Edition, 41-62. DOI:10.3726/978-3-653-03989-4
 • Bogusława Dobek-Ostrowska (2015). Journalism and politics.   W: G. Nygren and  B. Dobek-Ostrowska (red.). Journalism in change Journalistic cultures in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt am Main: Peter Lange Edition, 179-210. DOI:10.3726/978-3-653-03989-4
 • Bogusława Dobek-Ostrowska (2015). Journalism and commercialization W: G. Nygren and  B. Dobek-Ostrowska (red.). Journalism in change Journalistic cultures in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt am Main: Peter Lange Edition, 211-232. DOI:10.3726/978-3-653-03989-4
 • Bogusława Dobek-Ostrowska G. Nygren, (2015). Journalistic cultures  between national tradition and global trends.  W: G. Nygren and  B. Dobek-Ostrowska (red.). Journalism in change Journalistic cultures in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt: Peter Lange Edition, 259-278.  DOI:10.3726/978-3-653-03989-4
 • Bogusława Dobek-Ostrowska and others (2015). How effective is media self-regulation? Results from a comparative survey of European journalists. European Journal of Communication, 2015, Vol. 30 (3),  249–266.Impact Factor: Ranking: Communication  29 out of 76https://www.researchgate.net/publication/273314850_How_effective_is_media_self-regulation_Results_from_a_comparative_survey_of_European_journalists
 • Bogusława Dobek-Ostrowska, Gunnar Nygren, Maria Anikina (2015). Professional  autonomy. Challenges and opportunities in Poland, Russia and Sweden. Nordicom Review, vol. 36,  no 2, s. 97-112. DOI: 10.1515/nor-2015-0018
 • Bogusława Dobek-Ostrowska (2015). 25 years after communism: four models of media and politics in Central and Eastern Europe. W:  B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki (red.). Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, s. 11-46. DOI: 10.3726/978-3-653-04452-2
 • Bogusława Dobek-Ostrowska  (2015). Między politologią i komunikologią : razem czy osobno? : przypadek studiów porównawczych nad relacjami polityki i mediów w Europie Środkowo- Wschodniej. Politeja, nr 36, s. 27-49. DOI:10.12797/Politeja.12.2015.36.03
 • Bogusława Dobek-Ostrowska (2015). Konflikt na Ukrainie i referendum na Krymie w mediach amerykańskich (listopad 2013-maj 2014). W:   A. Dudek (red.). W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Rambler: 129-138.   
 • Bogusława Dobek-Ostrowska (2015) Authoritarianism (hasło). W: G. Mazzoleni (Ed.),  The International Encyclopedia of Political Communication, 3 Volume Set. Wiley-Blackwell. DOI: 10.1002/9781118541555
 • Bogusława Dobek-Ostrowska (2015) Socialism (hasło). W: W: G. Mazzoleni (Ed.),  The International Encyclopedia of Political Communication, 3 Volume Set. Wiley-Blackwell  DOI: 10.1002/9781118541555

  2014                

 • Bogusława Dobek-Ostrowska, Gianpietro Mazzoleni (red.),  Central European Journal of Communication , vol. 7, no 1  (12)  Spring 2014.   
 • Bogusława Dobek-Ostrowska, Michał Głowacki, Michał Kuś (2014), Context Factor for Media Self-Regulation and Accountability, [w:] S. Fengler, T. Eberwein, G. Mazzoleni, C. Porlezza, S. Russ-Mohl (red.) Journalists and Media Accountability. An International Study of  News People in the Digital Age, New York 2014,  Peter Lang, s. 149-165.
 • Bogusława Dobek-Ostrowska (2014). Nagłośnienie kampanii wyborczych w mediach. [w:] J. Juchnowski , R. Wiszniowski (red.). Studia nad współczesnymi systemami politycznymi, t. II, Toruń 2014, s. 271-278.

  2013               

 • Bogusława Dobek-Ostrowska, Jan Garlicki (red.), Political Communication in the Era of Technologies, New York and Frankfurt am Main 2013,  Peter Lang Edition.
 • Bogusława Dobek-Ostrowska,   Peter Gross (red.),  Central European Journal of Communication ,   vo1. 6, (10), Spring 2013.
 • Anikina Maria,   Dobek-Ostrowska Bogusława,   Nygren Gunnar (red.), Journalists in Three Media Systems. Polish, Russian and Swedish journalists about values and ideals, daily practice and the future, Moscow 2013,  Łomonosov Moscow State  University.
 • B. Dobek-Ostrowska, M. Anaszewicz,  Government communication in democratic Poland: 20 years after the collapse of communism, [w:] K. Sanders, M.J. Canel (red.), Government Communication. Cases and Challenges, London & New York 2013: Bloomsbury Publishing, s.153-170.
 • Bogusława Dobek-Ostrowska, Jan Garlicki , The impact of new technologies on political communication. Western patterns and the case of Poland , [w:] B. Dobek-Ostrowska, J. Garlicki (red.), Political Communication in the Era of Technologies, New York and Frankfurt 2013, Peter Lang Verlag, s. 11-28.
 • Bogusława Dobek-Ostrowska, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Miejsce i rola wród towarzystw naukowych w Polsce i na świecie, [w:] Z. Kruszewski (red.), Towarzysta Naukowe w Polsce. Dziedzistwo, kultura, nauka, trwania, t.1, Warszawa  2013, Wydawnictwo PAN, ss. 34-51
 • Bogusława Dobek-Ostrowska, Paulina Barczyszyn, Adam Michel, Paweł Baranowski,  Polish journalists. Between politics and market,  [w:] A. Anikina, B. Dobek-Ostrowska, G. Nygren (red.), Journalists in Three Media Systems. Polish, Russian and Swedish journalists about values and ideals, daily practice and the future, Moscow 2013, Łomonosov Moscow State  University,  s. 35-68
 • Bogusława Dobek-Ostrowska, Żurnalisti w Polszci –dejakipoperedni doslidżenia. [w:]  G. Nygren (red.), Journalisticka w Rosii, Polszci i Szwecii – Tradicia, Kultuira, doslidżeiia. Sumy, Sumskij Derżawnyj  Uniewersitiet,  32-52.
 • Bogusława Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn, A. Michel. Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy,  Studia Medioznawcze  ,  nr 1 (52) 2013, s. 11-28.
 • Jesper Strömbäck, Ralph Negrine, David Nicolas Hopmann, Carlos Jalali, Rosa Berganza, Gilg UH Seeber, Andra Seceleanu, Jaromir Volek, Boguslawa Dobek-Ostrowska, Juri Mykkänen, Marinella Belluati, Michaela Maier. Sourcing the News: Comparing the Use and Impact of News Sources in the Media’s Coverage of the 2009 EP Elections, Journal of Political Marketing, 12 (1), 2013, Taylor and Francis.

  2012                

 •         Dobek-Ostrowska Bogusława, Italianization (or mediterraneanization) of the Polish media system?: reality and perspective (w:) Daniel C. Hallin, Paolo Mancini,  Comparing media systems beyond Western world  (ed.) by, Cambridge University Press, Cambridge 2012, s. 69-108. DOI:http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139005098.004
 •       Dobek-Ostrowska Bogusława, Baranowski Paweł, Witryny internetowe partii politycznych jako narzędzie komunikowania wyborczego w kampanii parlamentarnej w 2011 roku (w:) Marketing polityczny i komunikowanie polityczne: nowe zjawiska, nowe wyzwania  (red.) Jan Garlicki, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, (Studia Politologiczne / Uniwersytet Warszawski; vol. 24), s.104-131.
 •       Dobek-Ostrowska Bogusława,  Journalists in Poland – some previous research (w:) Journalism in Russia, Poland and Sweden – Tradition, Culture and Research (red.) G.Nygren, Sodertorns Uiversity, Stockholm 2012, s.32-52.
 • B. Dobek-Ostrowska, K. Majdecka (red.) (2011), Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, Wrocław  2012,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława,  M. Głowacki (red.), Making Democracy in Twenty Years. Media and Politics in Central Europe, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława (red.),  Political Communication in the Era of New Technologies, „ Central European Journal of Communication”, vol. 4, nr 2 (7), Fall 2011.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława,  ,   Łódzki, Bartłomiej,   Wanta Wayne (red.), Agenda Setting: Old and New Problems in the Old and New Media. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • B. Dobek-Ostrowska, P. Baranowski (2012), Witryny internetowe kandydatów jako narzędzie komunikowania wyborczego w kampanii parlamentarnej w 2011  r.[w:] J. Garlicki (red.) Marketing polityczny i komunikowanie polityczne. Nowe zjawiska, nowe wyzwania, „Studia Politologiczne”, vol. 24, Warszawa: Elipsa, s. 104-131.
 • B. Dobek-Ostrowska (2012), Journalists in Poland – some previous research, w:  G. Nygren (red.), Journalism in Russia, Poland and Sweden – Tradition, Culture and Research, Stockholm: Sodertorns University, s.32-52.

  2011               

 •      Dobek-Ostrowska Bogusława, Polski system medialny na rozdrożu: media w polityce, polityka w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 224.
 •       Dobek-Ostrowska Bogusława, Bartłomiej Łódzki(2011), The 2009 European Parliamentary Election News Coverage in Poland: entrenched or critical journalism? (w:) Political communication in European parliamentary elections / ed. by Michaela Maier, Jesper Strömbäck and Lynda Lee Kaid. – Farnham, Surrey : Ashgate Publishing, s. 145-160.
 •       Michaela Maier, Silke Adam, Claes de Vreese, Andreas R.T. Schuck, Rosa Berganza, Vaclav Steka, Ralph Negrine, Carlos Jalali, Gilg U.H. Seeber, Lilia Raycheva, Jolán Róka, Bogusława Dobek-Ostrowska and Marie Grusell  (2011), Between integration and demarcation: effects of europeanized and national campaigns on voters in the 2009 European Parliament Election (w:) Political communication in European parliamentary elections (ed.) by Michaela Maier, Jesper Strömbäck and Lynda Lee Kaid. Farnham, Surrey : Ashgate Publishing, s. 233-256.
 •       Dobek-Ostrowska Bogusława, Political parallelism or political bias?: consequences for the quality of democracy in Poland (w:) Making democracy in 20 years: media and politics in Central and Eastern Europe (ed.) by Bogusława Dobek-Ostrowska and Michał Głowacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Komunikowanie i Media), s. 193-211
 •       Dobek-Ostrowska Bogusława, Jak podobne? Jak różne?: dzienniki tabloidowe w odmiennych systemach medialnych (w:) Tabloidy: język, wartości, obraz świata (red.) Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekota, Marcin Poprawa,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Oblicza Komunikacji, t. 4), s. 33-56.
 •       Jesper Strömbäck, Ralph Negrine, David Nicolas Hopmann, Michaela Maier, Carlos Jalali, Rosa Berganza, Gilg U.H.Seeber, Andra Seceleanu, Jaromir Volek, Bogusława Dobek-Ostrowska, Juri Mykkänen, Marinella Belluati and Jolán Róka, The mediatization and framing of European Parliamentary Election Campaigns (w:) Political communication in European parliamentary elections (ed.) by Michaela Maier, Jesper Strömbäck and Lynda Lee Kaid. – Farnham, Surrey : Ashgate Publishing, 2011, s. 161-174.
 •       Bogusława Dobek-Ostrowska, Nagłośnienie kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. przez dzienniki opiniotwórcze „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” (w:) Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce  (red.) Bogusława Dobek-Ostrowska i Kamila Majdecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i Media), s. 191-210.
 •       Dobek-Ostrowska Bogusława, Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym (w:) Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce (pod red.) Bogusławy Dobek-Ostrowskiej i Kamili Majdeckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, (Acta Universitatis Wratislaviensis. Komunikowanie i Media), s. 13-31.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława, Kamila Majdecka (red.), Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, Wrocław  2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława,   Głowacki Michał (red.), Making Democracy in Twenty Years. Media and Politics in Central Europe, Wrocław 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 •       Dobek-Ostrowska Bogusława (red.), Political Communication in the Era of New Technologies,  Central European Journal of Communication  , vol. 4, nr 2 (7), Fall 2011
 • B. Dobek-Ostrowska, P. Baranowski (2012), Witryny internetowe kandydatów jako narzędzie komunikowania wyborczego w kampanii parlamentarnej w 2011  r.[w:] J. Garlicki (red.) Marketing polityczny i komunikowanie polityczne. Nowe zjawiska, nowe wyzwania, „Studia Politologiczne”, vol. 24, Warszawa: Elipsa, s. 104-131.
 • B. Dobek-Ostrowska (2012), Journalists in Poland – some previous research, w:  G. Nygren (red.), Journalism in Russia, Poland and Sweden – Tradition, Culture and Research, Stockholm: Sodertorns University, s.32-52.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 1982 - Nagroda Ambasady Francji w Polsce dla młodych pracowników naukowych za znajomość problematyki francuskiej,
 • 1990 - Nagroda Instytutu Charlesa de Gaulla w Paryżu za najlepszą zagraniczną publikację poświęconą Generałowi de Gallowi,
 • 1998 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe uzyskane w 1997 roku,
 • 2000 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe uzyskane w 1999 roku,
 • 2002 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2001 roku,
 • 2004 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne uzyskane w 2003 roku,
 • 2005 - Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za monografie pt. "Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym",
 • 2005 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2004 r.
 • 2013 - Honorowy Ambasador Kongresów  Polskich
 • 2015 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w 2014 r.
 • 2016 - Nagroda „Newskaja Premia”  Uniwersytetu w St. Petersburgu  dla wybitnych zagranicznych naukowców
 • 2016 - Złoty Krzyż Zasługi   
 • 2016 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia  organizacyjne  w 2015 r.

 

Konsultacje / office hours, 307

Czwartek  od g. 9.45 do 11.15

Plan zajęć semestr letni 2019

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

wtorek

11.30-13.00

104

Polski system medialny  ZPS1 sem. 4 spec. Pakiet 11  ćw  30 godz.

czwartek

08.00-09.30

104

Seminarium magisterskie 1  ZPS_S2 sem. 2 spec. do wyboru  SM  30 godz.

czwartek

09.45-11.15

120

Warsztat metodologiczny  PS2 sem. 2 spec. obowiązkowy  ćw  10 godz.

czwartek

11.30-13.00

110

Communication in Politics  APS2 sem. 2 spec. obowiązkowy  ćw  28 godz.

czwartek

13.45-15.15

118

Metody i techniki badania mediów  PS1 sem. 4 spec. MED.  ćwiczenia  30 godz.

czwartek

15.30-17.00

110

Communication in Politics  APS2 sem. 2 spec. obowiązkowy  wykład  10 godz. 

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (16)

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria