Borońska-Hryniewiecka KarolinaImię i nazwisko: Karolina Borońska-Hryniewiecka

Stopień/tytuł naukowy: doktor (Doctor Europaeus)

Zakład:  Systemów Politycznych i Administracyjnych

Funkcje: Koordynator ds. Praktyk Zawodowych studentów studiów anglojęzycznych

Obszary badawcze: Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej; teoretyczny i praktyczny wymiar koncepcji rządzenia wielopoziomowego (multilevel governance) w UE (wskaźniki, operacjonalizacja i monitoring); rola parlamentów narodowych i regionalnych w kontroli europejskiego procesu legislacyjnego; monitorowanie zasady subsydiarności po Traktacie Lizbońskim; funkcjonowanie „systemu wczesnego ostrzegania” (early warning system); rozwój regionalny i rola regionów w procesie tworzenia i implementowania polityk unijnych, europeizacja administracji publicznej, lobbing i polityka grup interesu UE

 

Najważniejsze publikacje w ostatnich pięciu latach:

 Borońska-Hryniewiecka, K. (2014) Organisations non governamentales, in: LAMBERT ABDELGAWAD Élisabeth et MICHEL Hélène (dir.), Dictionnaire des acteurs de l'Europe, Bruxelles, Larcier (j.francuski)

Borońska-Hryniewiecka, K.  (2013) Democratizing the European multi-level polity ? A (re)assessment of the Early Warning System, Yearbook of Polish European Studies 16/2013,pp. 167-187.

Borońska-Hryniewiecka, K. (2013) Regions and subsidiarity after Lisbon: Overcoming the regional blindness?, Democracy and Subsidiarity in the EU. National Parliaments, Regions and Civil Society in the Decision-Making Process, (red.) M. Cartabia, N.Lupo and A. Simoncini, 'Il Mulino - Percorsi', Series of Nova Universitas,pp. 341-370

Borońska-Hryniewiecka, K. (2013) Subnational parliaments in EU policy control: explaining the variations across Europe, EUI Working Papers Robert Schuman  Centre for Advanced Studies 2013/38, online: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/27156/RSCAS_2013_38.pdf?sequence=1

Borońska-Hryniewiecka, K. (2013) Legitimacy through Subsidiarity? The Parliamentary Control of EU Policy-making, Polish Political Science Review, Vol.1. No. 1/ 2013, pp. 84-99.

Borońska-Hryniewiecka, K. (2013) The role of regional and local authorities in EU development policies in the perspective of the Committee of the Regions. Multi-level governance revisited in the times of crisis, Studia regionalne i lokalne, 3(53)2013, pp. 21-38

Borońska-Hryniewiecka, K. (2012) Unia Europejska po Traktacie Reformującym - aspekty instytucjonalne i perspektywa polityczna, (red.) A. Lisowska, E.Ganowicz, Współczesne państwo - Idee i rozwiązania instytucjonalne, Toruń: Adam Marszałek, ss. 172-190

Borońska-Hryniewiecka, K. (2012) Wielopoziomowy wymiar zasady subsydiarności: rola partnerów instytucjonalnych w kontroli europejskiego procesu legislacyjnego, Wrocławskie Studia Politologiczne, 14/2013, ss. 110-127

Boronska-Hryniewiecka, K. (2012) Profili di governance multilivel nell’Unione Europea, Sindicalismo, Rubbettino, 18/2012, ss. 67-78 (j. włoski)

Borońska-Hyrniewiecka, K. (2011) Multilevel governance and the role of the regions in the EU. Conceptual challenges and practical applications, Cuadernos Europeos de Deusto, 45/11, Bilbao: Universidad de Deusto, ss. 177-210

___(2011) Institutional Adaptation to Europeanization in the state of asymmetries: participation of the Spanish Autonomous Communities in European affairs, Journal of US-China Public Administration, David Publishing, February, Volume 8, Number 2, Serial Number 64, ss. 16-33 ( współautor: Hryniewiecki R.)

___(2011) Regional competence: changing patterns of the Basque regionalism in the EU, Revista Vasca de Administración Pública, No. 89, Oñati: IVAP, ss. 239-264\

___(2010) Europeanization of non-state actors: Towards a framework of analysis, (red.) D. Armstrong, J. Gilson, F. Bello, D. Spini, Civil Society and International Governance: The Role of Non-State Actors in Global and Regional Regulatory Frameworks, Oxon: Routledge, ss.73-91

 Stypendia, granty i projekty badawcze:

(2014-2015) Stypendium w ramach projektu „Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach stypendium realizuję badania dotyczące lobbingu regionalnego w Unii Europejskiej oraz prowadzę zajęcia z tego samego przedmiotu na kierunku Dyplomacja Europejska na UWr.

(2013-2015) Post-doktorski grant dydaktyczno-badawczy “Internationalization, Innovation, Practice: Social Science Education for 21st Century” (SOVA 21), Uniwersytet Masaryka, Brno (€18. 000). W ramach grantu prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunku Master of Political Science z przedmiotów: “Lobbying and politics of interest groups in the EU”; “Policy-making in the times of crisis”; “Good governance”.

(2013-2015) Międzynarodowy projekt badawczy “Building a European Demos: democratic legitimacy in the post-Lisbon European Union and its impact on global governance”, Jean Monnet Centre of Excellence on EU Law and International Relations, Uniwersytet Deusto, Bilbao, kierownik projektu: prof. Beatriz Pérez de las Heras.

(2012-2013) Post-doktorski grant badawczy Jean Monnet Fellowship, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, tytuł projektu: “Multilevel governance and EU policy control: the role of institutional actors in the early warning system”, Europejski Instytut Uniwersytecki, Florencja (€24. 000).

(2011-2012) Projekcie badawczy “Le prospettive attuali della governance multilevel in Europa”, Network europeo di ricerca e di formazione tra università e sindicati regionali ASEGE (Włochy, Francja, Hiszpania, Polska); koordynator naukowy: Prof. Andrea Ciampani (Università LUMSA). 

(2011) Projekt Badawczy Uniwersytetu Hümboldta w Berlinie “International Research Project: Regional Administrations and Regional Parliaments”, kierownik projektu: Prof. Michael Bauer.

(2009-2011) Grant Promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację pracy doktorskiej pt. “Participation of the Basque Autonomous Community in European policy-making: evolution towards mulitlevel governance?” Nr projektu: NN116434837 (PLN 24.000).

(2008-2010) Projekt badawczy w ramach programu GARNET: “The Role of Non State Actors and Civil Society in the Global Regulatory Framework”

 Nagrody, wyróżnienia:

 • 2012 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską
 • 2012 - Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne
 • 2011- Wyróżnienie rozprawy doktorskiej (summa cum laude)

 Referaty na konferencjach i seminariach (ost. 2 lata):

18-20 IX 2014, I Ogólnopolski Kongres Europeistyki (Warszawa), tytuł wystąpienia: Democratising the European Multi-level Polity? A (re-)Assessment of the Early Warning System after the Lisbon Treaty

4-5 IX 2014, National Parliaments and the EU-legislative Procedure post-Lisbon:, Uppsala Forum of Democracy Peace and Justice, (Uppsala), tytuł

wystąpienia: Parliaments and communication under the Early Warning Mechanism.

1 VII 2014, International Conference Strengthening the role of regional parliaments in EU affairs, Komitet Regionów UE (Bruksela), wystąpienie: Cooperation and inter-parliamentary relations and EU institutions: multilevel governance?

13-16 III 2014, 21st International Conference of Europeanists “Resurrections”, (Washington, USA), Paper title: The Early Warning System, regional parliaments and region’s role in the EU (with Michaël Tatham, University of Bergen,Michael W. Bauer, German University of Administrative Sciences Speyer)

4-7 IX 2013, 7th ECPR General Conference, (Bordeaux, Francja), Paper title: Explaining the role of subnational parliaments in EU policy control: comparative analysis after the Lisbon Treaty.

27 II 2013, Robert Schuman Centre for Advanced Studies Seminar, European University Institute (Florence), Lecture title: The emerging player in ‘multilevel parliamentary field’. (Sub)national dimension of EU policy-control.

22-25 III 2012, 19th International Conference of Europeanists “A Europe of Diversities”, (Boston, USA), Paper title: Regional empowerment through EU policy control ? The role of regional parliaments the Early Warning System.

1 III 2012, International Seminar “Per la governance socio-economica interregionale:10anni di ASEGE”, European Economic and Social Committee, (Brussels, Belgium), Paper title:Profili della governance multilevel in Europa.

Aktywność doradcza, ekspercka:

 • Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) w programie Unia Europejska: www.pism.pl
 • Wykładowca i badacz post-doktorski, Departament Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich, Uniwersytet Masaryka w Brnie (2013-2015)
 • Członkostwo: European Consortium of Political Research; Council for European Studies, Territorial Politics and Federalism Research Network; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich
 • Członek Rady Naukowej Cuadernos Europeos de Deusto
 • Recenzent zewnętrzny Regional and Federal studies; Yearbook of Polish European Studies
 • Współpraca ekspercka z Komitetem Regionów UE w Brukseli: www.cor.eu

Moje publikacje dostępne są na stronie: https://wroc.academia.edu/KarolinaBoro%C5%84skaHryniewiecka

Możesz też śledzić mnie na twitterze: @K_Boronska, https://twitter.com/K_Boronska

KONTAKT:

p. 209, nr tel. 375 5208

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Plan zajęć semestr zimowy 2018/19

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

poniedziałek

09.45-11.15

105

Administracja i polityka ćw - gr. 1   30 godz. PS1 Rok: 2 Semestr: 3

poniedziałek

11.30-13.00

105

Administracja i polityka ćw - gr. 2   30 godz. PS1 Rok: 2 Semestr: 3

poniedziałek

13.45-15.15

119

World Economy ćw   30 godz. APS1 Rok: 2 Semestr: 3

wtorek

08.00-09.30

23

Zarządzanie publiczne wykład   15 godz. ZPS_S2 Rok: 1 Semestr: 1

wtorek

09.45-11.15

118

Zarządzanie publiczne ćw gr.1   15 godz. ZPS_S2 Rok: 1 Semestr: 1

wtorek

09.45-11.15

118

Zarządzanie publiczne ćw gr.2   15 godz. ZPS_S2 Rok: 1 Semestr: 1

 

      

                               

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria