Bolechów BartoszImię i nazwisko: Bartosz Bolechów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stopień/tytuł naukowy: doktor habilitowany

Zakład: Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną (kierownik)

Obszary badawcze: problematyka badań nad terroryzmem, historia i ewolucja zjawiska, terroryzm a doktryny religijne, wpływ terroryzmu na środowisko międzynarodowe, problematyka zapobiegania, zwalczania i neutralizacji terroryzmu oraz zarządzania konsekwencjami, psychologia terroryzmu, wewnętrzna struktura i dynamika organizacyjna grup terrorystycznych, strategie i taktyki ugrupowań terrorystycznych, relacje terroryzmu i mass-mediów (oraz nowych mediów), terroryzm samobójczy, technoterroryzm, superterroryzm, terroryzm single issue, terroryzm postmodernistyczny („nowy terroryzm”), terroryzm sieciowy.

Najważniejsze publikacje w ostatnich pięciu latach:

 • Bolechów Bartosz, Struktury terrorystyczne jako aktorzy transnarodowi (w:) Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota, mechanizmy działania, zasięg, ( red.) T. Łoś-Nowak, Wyd. 5 uzup., Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009,  (Acta Universitatis Wratislaviensis; nr 3173) s. 444-453.
 • Bolechów Bartosz, Terroryzm – źródła i korzenie (w:)  Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku ( red.) M. J. Malinowski, R. Ożarowski i W. Grabowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 15-32.
 • Bolechów Bartosz,Baza” w sieci: wykorzystanie Internetu przez Al-Kaidę i jej zwolenników (w:) Terroryzm w medialnym obrazie świata: terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej (red.) K. Liedl i S. Mock,  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk: Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2010, s. 121-161.
 • Bolechów Bartosz, Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss.399.
 • Stosunki międzynarodowe,( red.) T. Łoś-Nowak, A. Florczak, Wyd. 2 [uzup.], (Encyklopedia politologii (red.) M. Żmigrodzki; t.5) Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 688,(autorzy: Łoś-Nowak T., Florczak A., Bolechów Bartosz, Cesarz Z., Cianciara A., Domagała A., Dudek A., Dybczyński A., Kopij M., Mazur R., Skocz M., Turczyński P., Wronecki M.,
 • Bolechów Bartosz, Procesy radykalizacji mniejszości islamskiej w Unii Europejskiej: od czynników permisywnych do przemocy politycznej (w:) Radykalizacja poglądów religijnych w społecznościach muzułmańskich wybranych państw Unii Europejskiej: Polska – Holandia – Wielka Brytania (red.) D. Szlachter, W. Kaczorowski, Z. Muszyński, P. Potejko, P. Chomentowski, T. Borzoła, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2011, s. 45-67.
 • Bolechów Bartosz, Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego – geneza, założenia i zadania (w:) ,,Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2011,  nr 1, s. 99-114.
 • Bolechów Bartosz, Terroryzm w świecie apolarnym: „długa wojna”, piąta fala czy koniec paradygmatu ? (w:) Biegunowość i dynamika sceny globalnej w pierwszej dekadzie XXI wieku (red. nauk.) J. Świeca, I. Kraś, M. Soja, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2011, s. 33-47.
 • Bolechów Bartosz, Radykalizacja do przemocy politycznej. Teorie, mechanizmy – wzorce  (w:) Ekstremizm polityczny we współczesnym świecie  (red.) A. Moroska – Bonkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 52-67.
 • Bolechów Bartosz, Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3453) Wrocław 2012, ss.585.

Aktywność doradcza, ekspercka:

 • członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas
 • członek Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezydenta RP

Konsultacje, p. 309

wtorek, 13:30-16:30

 

Plan zajęć semestr letni 2018

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

wtorek

11.30-13.00

223

Gry wojenne   ćw 20 godz. ZBP_S2   Rok: 1 Sem: 2

środa

11.30-13.00

218

Seminarium magisterskie 4 SM   30 godz. ZBP_S2 Rok: 2 Sem: 4

środa

13.45-15.15

118

Gry wojenne   ćw 20 godz. ZBP_S2   Rok: 2 Sem: 4

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria