Nowakowski Pawełdr PN

 

  

  Imię i nazwisko: Paweł Nowakowski

  Stopień/tytuł naukowy: doktor

  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Zakład: Teorii Polityki

 

 

Funkcje: przedstawiciel doktorów w Radzie Instytutu Politologii

 

Obszary badawcze: libertarianizm, teoria i filozofia kapitalizmu, antropologiczne i etyczne podstawy polityki, filozofia polityczna, prakseologia, wolność i prywatność w społeczeństwie sieciowym, społeczne, ekonomiczne i etyczne aspekty innowacji, postawy społeczne

Najważniejsze publikacje naukowe w ostatnich latach:

- Monografie:

 • Okrągły stół. Dwadzieścia lat później, red. W. Polak, J. Kufel, M. Chechłowska, P. Nowakowski, D. Chrul, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 496;

- Artykuły i rozdziały:

 • Anarchokapitalizm – ideologia polityczna, doktryna polityczno-prawna czy nurt filozoficzno-polityczny?, „Societas et Ius”, nr 5 (2016), s. 31–46.
 • Contractarian Libertarianism of Jan Narveson. Is It Still Libertarianism?, “Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas”, Vol. 19, Núm. 2 (2016), s. 561–582;
 • On Liberty and Freedom in Contemporary Civil Society, [in:] Questions of Civil Society. Category-Position-Functionality, R. Schattkowsky, A. Jarosz (eds.), Cambrigde Scholars Publishing 2013, s. 65–71;
 • Przyczynek do studiów nad stosunkiem załóg przedsiębiorstw toruńskich do tzw. nowych związków zawodowych w latach 1983-1989, „Zapiski Historyczne” 2013, z. 1, s. 123–146;
 • W kierunku wolności ponowożytnych. Środowisko internetowe a kwestia wolności, [w:] Społeczeństwo sieciowe – wolność czy zniewolenie?, red. M. Baranowski, B. Mika, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2012, s. 54–67;
 • „Dlaczego rządzą źli”. O krytyce demokratycznego „zarządcy” w filozofii politycznej Hansa-Hermanna Hoppego, „Dialogi Polityczne”, nr 13 (2010), s. 263–278;
 • Wilhelm Röpke według austro-libertarian, „Dialogi Polityczne”, nr 12 (2009), s. 324–333.

Stypendia, granty i projekty badawcze:

 • Summer Research Fellowship w Ludwig von Mises Institute (Auburn, USA); realizacja tematu badawczego “Secular Human Dignity as a Fundamental Idea of Libertarianism” (05–08. 2016);
 • opracowanie koncepcji międzynarodowego projektu naukowego “Methodology for efficient segmenting innovating SMEs based on lifecycles, represented sectors and regional characteristics” (akronim: SMEthod) i współautorstwo wniosku projektowego wytypowanego do realizacji w ramach programu Horyzont 2020 (początek realizacji projektu: 2018 r.);
 • “Streaming of Theatre and Arts for old aGe Entertainment” (akronim: STAGE) - międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach AAL Programme (pełnione funkcje: kierownik projektu, badacz);
 • “Social Interactive Care System to support the wellbeing of people living with dementia” (akronim: Many-Me) – międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach AAL Programme (pełnione funkcje: kierownik projektu, badacz);
 • “Nearly Zero energy Neighborhoods” (akronim: ZenN) – międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej (pełnione funkcje: badacz);
 • “Innovative accessible tourism training through self learning and assessment apps and collaborative platforms for tourism sector operators” (akronim: APP TOUR YOU) – międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach Erasmus+ w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (pełnione funkcje: kierownik projektu, badacz).

Aktywność doradcza, ekspercka, translatorska:

 • współautorstwo ekspertyzy „Skutki gospodarczo-handlowe wejścia w życie umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Wietnamem dla polskiej gospodarki”, wykonanej na zamówienie Ministerstwa Rozwoju (wykonawca: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku);
 • współpraca z instytutem badawczym ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku w zakresie przygotowywania i realizacji projektów badawczych, głównie w ramach programów Horyzont 2020 i AAL Programme (przeprowadzanie analiz rynkowych, w tym analiz wymagań użytkowników końcowych, tworzenie modeli biznesowych, planów wykorzystania rezultatów projektu, upowszechnianie wyników projektów, zarządzanie projektami);
 • członkostwo redakcji polskiego czasopisma naukowego „Societas et Ius”;
 • recenzent amerykańskiego czasopisma naukowego „Libertarian Papers”;
 • przekłady z języka angielskiego 6 monografii z zakresu nauk społecznych (oraz autorstwo wstępu do jednej z nich).

Konsultacje, p. 313

poniedziałki: 15.30-17.30

 

Plan zajęć semestr letni 2018

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

poniedziałek

13.45-15.15

116

Introduction to Political Research ćw 20 godz.   APS1 Rok: 1 Sem: 2

wtorek

09.45-11.15

117

Policy Processes   ćw 22 godz. APS2   Rok: 1 Sem: 2

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria