Nowakowski Pawełdr PN

 

Imię i nazwisko: Paweł Nowakowski

Stopień/tytuł naukowy: doktor

E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład: Teorii Polityki

Funkcje: przedstawiciel doktorów w Radzie Instytutu Politologii, kierownik naukowy konferencji PSCEE, koordynator programu wymiany studenckiej z uczelnią GIPA (Gruzja)

Obszary badawcze: libertarianizm, teoria i filozofia kapitalizmu, antropologiczne i etyczne podstawy polityki, teoria polityki, prakseologia, wolność i prywatność w społeczeństwie sieciowym, społeczne, ekonomiczne i etyczne aspekty innowacji, postawy społeczne

Najważniejsze publikacje naukowe w ostatnich latach:

- Monografie:

 • Okrągły stół. Dwadzieścia lat później, red. W. Polak, J. Kufel, M. Chechłowska, P. Nowakowski, D. Chrul, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 496;

- Artykuły i rozdziały:

Stypendia, granty i projekty badawcze:

 • “Methodology for efficient segmenting innovating SMEs based on lifecycles, represented sectors and regional characteristics” (akronim: SMEthod) - międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach programu Horyzont 2020 (pełnione funkcje: koordynator konsorcjum projektu, badacz);
 • Summer Research Fellowship w Ludwig von Mises Institute (Auburn, USA); realizacja tematu badawczego “Secular Human Dignity as a Fundamental Idea of Libertarianism” (05–08. 2016);
 • “Streaming of Theatre and Arts for old aGe Entertainment” (akronim: STAGE) - międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach AAL Programme (pełnione funkcje: kierownik projektu, badacz);
 • “Social Interactive Care System to support the wellbeing of people living with dementia” (akronim: Many-Me) – międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach AAL Programme (pełnione funkcje: kierownik projektu, badacz);
 • “Nearly Zero energy Neighborhoods” (akronim: ZenN) – międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej (pełnione funkcje: badacz);
 • “Innovative accessible tourism training through self learning and assessment apps and collaborative platforms for tourism sector operators” (akronim: APP TOUR YOU) – międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach Erasmus+ w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (pełnione funkcje: kierownik projektu, badacz).

Aktywność doradcza, ekspercka, translatorska:

 • współautorstwo ekspertyzy „Skutki gospodarczo-handlowe wejścia w życie umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Wietnamem dla polskiej gospodarki”, wykonanej na zamówienie Ministerstwa Rozwoju (wykonawca: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku);
 • przekłady z języka angielskiego 6 monografii z zakresu nauk społecznych (oraz autorstwo wstępu do jednej z nich);
 • współpraca z instytutem badawczym ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku w zakresie przygotowywania i realizacji projektów badawczych, głównie w ramach programów Horyzont 2020 i AAL Programme (przeprowadzanie analiz rynkowych, w tym analiz wymagań użytkowników końcowych, tworzenie modeli biznesowych, planów wykorzystania rezultatów projektu, upowszechnianie wyników projektów, zarządzanie projektami);
 • recenzent amerykańskiego czasopisma naukowego „Libertarian Papers”.

  

Konsultacje/ Office hours:
wt. 11:30 - 13:30 / Tues 11:30 am - 1:30 pm
p. 313 / room 313

 

 Plan zajęć semestr letni 2019

Dzień tygodnia

Godzina

Sala

Forma zajęć

wtorek

08.00-09.30

110

Introduction to Political Research  APS1 sem. 2 spec. obowiązkowy  ćw  20 godz.

wtorek

09.45-11.15

110

Policy Processes  APS2 sem. 2 spec. PP  ćw  22 godz.

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria