KandydaciStudia licencjackie ( I-go stopnia)

KIERUNEK: Zarządzanie Projektami Społecznymi

Program studiów

Zarządzanie Projektami Społecznymi  to kierunek przygotowujący absolwentów do sprawnego funkcjonowania w różnych sferach życia społecznego. Kierunek ten jest naszą najnowszą propozycją, inspirowaną rosnącą w świecie popularnością  studiów  w  zakresie  kształtowania  postaw  i kreatywności obywatelskiej oraz zarządzania projektami społecznymi.

W 2018 roku Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała kierunkowi Certyfikat „Studia z przyszłością” i Laur Innowacji.

Program studiów kładzie silny nacisk na profesjonalną wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje  społeczne. Są one niezbędne we współczesnych czasach. Badania socjologiczne wskazują na konieczność podwyższenia poziomu kompetencji i umiejętności absolwentów uczelni wyższych, między innymi w zakresie komunikacji społecznej, współpracy w zespole, przywództwa, metod twórczego rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

Jesteśmy przekonani, że współczesny człowiek – zwłaszcza absolwent nauk społecznych i humanistycznych, powinien być przygotowany do sprawnego zarządzania projektami społecznymi wszędzie tam, gdzie będzie realizował swoje cele życiowe i zawodowe: w bezpośrednim otoczeniu oraz w skali lokalnej i krajowej. Absolwent powinien zatem:

- diagnozować zjawiska i procesy niosące ze sobą różne problemy społeczne,

- posiadać umiejętność planowania i opracowywania projektów społecznych, służących rozwiązywaniu tych problemów,

- kształtować dobre relacje międzyludzkie jako podstawę kapitału społecznego, który z kolei warunkuje efektywność zbiorowych działań społecznych,

- motywować ludzi – współpracowników do podejmowania różnych form aktywności publicznej,

- kierować realizacją projektów społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Atutem absolwenta na rynku pracy będzie dobre przygotowanie do efektywnego pełnienia różnych ról w  instytucjach  rządowych i samorządowych, organizacjach  społecznych, kulturalnych  i  edukacyjnych, krajowych i lokalnych mediach, partiach politycznych, związkach  zawodowych, organizacjach biznesu i przedsiębiorstwach.

Chcąc rozpocząć studia licencjackie na kierunku zarządzanie projektami społecznymi należy założyć  indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (link), następnie wprowadzić  swoje dane osobowe i informacje o wykształceniu, dokonać wyboru kierunku studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną i przesłać zdjęcie.  W postępowaniu rekrutacyjnym osób z nową maturą brane są  pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia, oraz pisemny język polski lub matematyka oraz dowolny nowożytny język obcy (pisemny). Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów z wspomnianych przedmiotów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego. Osoby ze starą maturą zdają egzamin ustny.

Studia licencjackie ( I-go stopnia) KIERUNEK: Politologia

NOWY PROGRAM STUDIÓW - dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Politologia to interdyscyplinarny kierunek studiów, skoncentrowany na zjawiskach i procesach politycznych oraz ich społecznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowaniach. Dzięki nowemu programowi studiów zamierzamy dostarczyć studentom szeroki zakres praktycznej wiedzy i umiejętności z obszaru polityki, psychologii społecznej, prawa, ekonomii i socjologii, pozwalających odnaleźć im się w różnych rolach zawodowych.

Nasi absolwenci angażują się w działalność partii politycznych, zostają posłami bądź radnymi, podejmują pracę w administracji publicznej, mediach, agencjach public relations czy agencjach reklamowych. Spotykamy ich także w organizacjach pozarządowych i w biznesie. Są właścicielami bądź pracownikami przedsiębiorstw zajmujących się badaniami rynku, doradztwem, profesjonalnymi szkoleniami w zakresie kampanii społecznych i wyborczych.

Wysokie standardy nauczania potwierdza najwyższa ocena przyznana kierunkowi studiów przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Studia licencjackie na kierunku politologia są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Trwają sześć semestrów. Od czwartego semestru studenci mają do wyboru pięć specjalności:administracja publiczna, marketing polityczny, media w polityce, przywództwo polityczne, służby zagraniczne.

Studenci Instytutu Politologii mogą uczestniczyć w międzynarodowych programach edukacyjnych ERASMUS+, CEEPUS oraz we współpracy z kilkudziesięcioma zagranicznymi uczelniami partnerskimi. Po ukończeniu studiów licencjackich można kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Chcąc rozpocząć studia licencjackie na kierunku politologia należy założyć  indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów(link), następnie wprowadzić  swoje dane osobowe i informacje o wykształceniu, dokonać wyboru kierunku studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł) i przesłać zdjęcie.  W postępowaniu rekrutacyjnym osób z nową maturą brane są  pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, jeden przedmiot do wyboru (pisemny język polski, geografia, matematyka) i dowolny nowożytny język obcy. Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów ze wspomnianych przedmiotów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego. Osoby ze "starą maturą" zdają egzamin ustny(zagadnienia do egzaminu). Czesne na studiach niestacjonarnych wynosi 1900 zł za semestr.

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria