Zarządzanie Bezpieczeństwem PaństwaCharakterystyka studiów: Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa mają unikalny charakter w skali kraju. Odpowiadają na zapotrzebowanie wysoko wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa i wypełniają lukę, która jest wyraźna na rynku edukacyjnym. Jej ekspercki profil czyni ją wysoce konkurencyjną wobec innych ofert studiów podyplomowych. 

Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania. Kształcenie na studium Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa ma charakter interdyscyplinarny. Studenci uzyskają wiedzę z różnych obszarów zarówno samego procesu zarządzania w tym między innymi ryzykiem jak i bezpieczeństwa państwa rozumianego w sposób nowoczesny, procesualny i dynamiczny. Studenci nabywają umiejętności zarządzania bezpieczeństwem państwa zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

W szczególności Studium skierowane jest do osób pracujących lub planujących rozpocząć pracę w samorządach terytorialnych, Policji czy służbach specjalnych oraz we wszelkiego typu instytucjach zajmujących się organizacją imprez masowych oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo różnych sektorów (np. Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei).

Wykaz przedmiotów:
Bezpieczeństwo militarne państwa

Bezpieczeństwo pozamilitarne państwa

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Teorie i modele bezpieczeństwa państwa

Bezpieczeństwo biznesu

Infrastruktura krytyczna w zarządzaniu bezpieczeństwem państwa

Służby bezpieczeństwa wewnętrznego

Siły zbrojne RP

Czynniki bezpieczeństwa międzynarodowego

Ochrona informacji

Analiza decyzyjna w zarządzaniu  bezpieczeństwem

Analiza ryzyka w zarządzaniu  bezpieczeństwem

Gry strategiczne

Zarządzanie kryzysowe

Prognozowanie w zarządzaniu  bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo imprez masowych

Terroryzm i jego zwalczanie

Komunikacja strategiczna i zarządzanie percepcją

Służby specjalne we współczesnych stosunkach międzynarodowych

INFORMACJE DODATKOWE:
Kierownik studiów: dr hab. Adriana Dudek
Kontakt:
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czas trwania studiów: dwa semestry
Termin składania dokumentów: 01.09.-14.10.2018 r.
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2018 r.
Opłaty: 1900 zł za semestr
Zasady naboru: na podstawie złożonego kompletu dokumentów (obowiązuje wcześniejsza rejestracja w systemie IRK).
Wymagania: wykształcenie wyższe.

Uzyskane kwalifikacje: Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa. W związku z wysoką merytoryczną specjalizacją treści obejmujących kształcenie jak i jakością kadry prowadzącej zajęcia, którą stanowić będą praktycy, świadectwo ukończenia studiów zdecydowanie ułatwi  zatrudnienie w służbach oraz instytucjach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem państwa, np. centrach reagowania kryzysowego czy przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria