Studia Podyplomowe Zawodu MediatoraSTUDIA PODYPLOMOWE ZAWODU MEDIATORA

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji formalnych i praktycznych do wykonywania zawodu mediatora, w tym mediatora sądowego, zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (29.102007). Ukończenie studium oraz uzyskanie pozytywnej opinii trenera pozwoli na przeprowadzanie postępowań mediacyjnych na zlecenie sądów w sprawach karnych i cywilnych oraz prowadzenie prywatnej praktyki mediacyjnej. W szerszym kontekście, studia służą także poszerzeniu wiedzy i podniesieniu kwalifikacji w zarządzaniu różnymi typami konfliktów, rozwijaniu kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i zwiększeniu skuteczności procesów decyzyjnych przebiegających w różnych typach otoczenia organizacyjnego oraz w zarządzaniu grupą.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW:

 • Alternatywne metody rozstrzygania sporów – geneza i charakterystyka
 • Obszary zastosowania mediacji
 • Warsztaty mediacji cywilnych       
 • Warsztaty mediacji rodzinnych
 • Warsztaty mediacji gospodarczych
 • Warsztaty mediacji karnych           
 • Warsztaty mediacji prawa pracy i zbiorowych
 • Elementy prawa cywilnego dla mediatorów
 • Elementy prawa gospodarczego dla mediatorów
 • Elementy prawa karnego dla mediatorów
 • Prawo cywilne procesowe w sprawach rodzinnych dla mediatorów
 • Rozwiązywanie problemów 
 • Komunikacja interpersonalna
 • Dynamika konfliktów interpersonalnych i społecznych
 • Wskazania i przeciwwskazania do mediacji
 • Rola, prawa i obowiązki mediatora oraz stron
 • Psychologia mediacji
 • Konstruowanie ugód mediacyjnych
 • Metodyka mediacji
 • Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora
 • Elementy prawa pracy i sporów zbiorowych dla mediatorów
 • Marketing i promocja usług mediacyjnych

INFORMACJE DODATKOWE

Kierownik studiów:  dr Monika Wichłacz

Kontakt:
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
tel./fax +48 506064898

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 220 godzin
Termin składania dokumentów:
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.
Opłaty: 1 950 zł za semestr – możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty.
Zasady naboru: na podstawie analizy złożonego kompletu dokumentów (obowiązuje wcześniejsza rejestracja w systemie IRK).

Wymagania i dokumenty:  wykształcenie wyższe(studia prawnicze, psychologiczne, pedagogiczne i społeczne) oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych; kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie wydrukowane z systemu IRK, kserokopia dowodu osobistego, jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisana imieniem i nazwiskiem.

Uzyskane kwalifikacje:  Kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora w zakresie spraw cywilnych: gospodarczych, rodzinnych, prawa pracy (po spełnieniu wymogu zrzeszenia się) oraz karnych (dla dorosłych i nieletnich), przy spełnieniu warunków sformułowanych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172 poz.1438), rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 108, poz. 1020), rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz.591).

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria