Studia magisterskie ( II-go stopnia) KIERUNEK: Zarządzanie Projektami Społecznymi

 

Program studiów

Cele kształcenia na kierunku Zarządzanie Projektami Społecznymi II stopnia odpowiadają w pełni oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Charakteryzuje go m.in. upowszechnianie się procesów zarządzania projektami w warunkach funkcjonowania organizacji sektora publicznego i prywatnego. Ważną okolicznością jest również to, iż menedżer projektu został uwzględniony w aktualnie obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Zawarty tam opis zawodu jest w pełni kompatybilny z efektami kształcenia jakie uzyska absolwent kierunku w zakresie wiedzy, umiejętności i tzw. kompetencji miękkich. Pozwoli mu to na sprawne funkcjonowanie w różnych obszarach aktywności zawodowej i obywatelskiej, polegającej na zarządzaniu projektami pojmowanymi jako przedsięwzięcia zmierzające do wytworzenia unikalnego produktu, usługi lub innego założonego rezultatu. Od drugiego semestru studiów zostaną zaoferowane studentom trzy specjalności:

- Komunikator w projektach społecznych,

- Analityk społeczny,

- Lider projektów społecznych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku, to: administracja publiczna (urzędy, jednostki organizacyjne i agencje sektora publicznego), ośrodki badawcze, diagnostyczne zajmujące się badaniami nad sferą publiczną i polityką publiczną w Polsce i zagranicą, ośrodki edukacyjne prowadzone przez sektor prywatny i publiczny działające na rzecz modernizacji i reform sektora publicznego, instytucje i agencje konsultingowe i doradcze świadczące usługi na rzecz podmiotów działających w sektorze publicznym, organizacje pozarządowe, realizujące misje, cele i zadania publiczne, sektor biznesu realizujący różnego typu przedsięwzięcia we współpracy z jednostkami sektora publicznego, ze szczególnym ukierunkowaniem na różne postacie partnerstwa wielosektorowego, media publiczne i prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem projektów z obszaru komunikowania publicznego, informowania i promowania polityk publicznych.
 

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie projektami społecznymi trwają cztery semestry i są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Po ukończeniu studiów magisterskich istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Studenci zarządzania projektami społecznymi mogą uczestniczyć w międzynarodowych programach edukacyjnych: LLP ERASMUS+, CEEPUS oraz we współpracy z kilkudziesięcioma zagranicznymi uczelniami partnerskimi.
 

Chcąc rozpocząć studia magisterskie na kierunku zarządzanie projektami społecznymi należy założyć  indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (link), następnie wprowadzić  swoje dane osobowe i informacje o wykształceniu, dokonać wyboru kierunku studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną i przesłać zdjęcie. 

O przyjęciu na studia decyduje średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub studiów magisterskich.
 
Czesne na studiach niestacjonarnych wynosi 1900 zł za semestr.
 

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria