Konferencja Naukowa "Dylematy polityki publicznej w dobie ponowoczesnej"Instytut Politologii

Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na:

Konferencję Naukową  pt:

„Dylematy polityki publicznej w dobie ponowoczesnej”

Wrocław 3-4 grudzień 2015

Skuteczna realizacja zadań publicznych we współczesnych społeczeństwach jest coraz bardziej warunkowana nowatorskim podejściem podmiotów polityki publicznej do szybko zmieniających się warunków i sposobów działania aktorów instytucjonalnych i społecznych, dynamiki przeobrażeń w strukturze ich potrzeb i interesów oraz pojawiania się nowych zjawisk i procesów w wymiarze lokalnym i globalnym.

Nabywanie przez te podmioty nowych kompetencji i umiejętności obejmujących wszystkie poziomy polityki publicznej (od projektowania programów publicznych, poprzez ich wdrażanie aż do ewaluacji wyników) łączy się ściśle z otwartym stosunkiem do niekonwencjonalnych sposobów myślenia, pozyskiwania i przetwarzania zdobytej wiedzy (informacji) oraz metod i technik działania. Myślenie projektowe otwiera szerokie możliwości rozwiązywania problemów publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych metodologii i narzędzi naukowo-badawczych. Aby jednak osiągnąć założone cele musi ono być sprzęgnięte z wiedzą praktyczną zdobywaną w codziennym działaniu przez osoby zajmujące się politykami publicznymi.

W ponowoczesnym, zglobalizowanym społeczeństwie możemy zaobserwować przejmowanie nowych ról przez tradycyjne podmioty polityki publicznej jak też ujawnianie się nowych podmiotów biorących udział w kształtowaniu i realizacji tej polityki. Kształtują się nowe relacje między podmiotami, coraz rzadziej oparte na hierarchii, częściej tworzące przenikające się sieci.

Ważnym pytaniem jest kto obecnie decyduje co jest dobrem publicznym, jaki ma być jego kształt i treść oraz jak należy nim zarządzać. Mamy do czynienia ze zglobalizowaną sferą publiczną, globalnymi dobrami publicznymi i zglobalizowaną wielopodmiotową i wielopoziomową sceną polityczną. Czy więc polityka publiczna jest odpowiedzią na niemoc klasycznego systemu decyzyjnego?  Mechanizmy i procesy kształtowania i realizacji polityki publicznej dają możliwości zastosowania nowych rozwiązań, sięgania do doświadczenia nieograniczonej ilości podmiotów, szybkiego wykorzystywania osiągnięć nauki . Z tej perspektywy ważną kwestią jest korzystanie z  doświadczeń  codziennego działania wszystkich zaangażowanych w politykę publiczną.

Dlatego też w konferencji wezmą udział nie tylko przedstawiciele nauki, ale także ci, którzy realizują polityki publiczne w praktyce: samorządowcy, biznesmeni, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Proponujemy więc szeroką wymianę opinii, poglądów i stanowisk w dyskusjach panelowych. Jej efektem będzie wydana książka zawierająca nie tylko teksty referatów wygłoszonych na konferencji, ale także artykuły wpisujące się w dyskusję naukową będącą przedmiotem konferencji.

Mamy nadzieję, że książka ta stanie się istotnym elementem dyskursu związanego z problematyką nauki o  polityce publicznej w Polsce.

W trakcie konferencji przewidujemy trzy panele dyskusyjne:

Dzień pierwszy 3.12.2015

Panel pierwszy pt: Warunki działania podmiotów polityk publicznych w społeczeństwach ponowoczesnych.

Zagadnienia:

 • Procesy decyzyjne na wielopodmiotowej i wielopłaszczyznowej scenie politycznej
 • Polityka publiczna odpowiedzią na niemoc tradycyjnych rozwiązań instytucjonalnych
 • Globalizacja polityki publicznej

Panel drugi pt.: Polityka czy zarządzanie sprawami publicznymi

Panel poświęcony podsumowaniu działalności  naukowej prof. Ludwika Habudy z udziałem profesora i jego uczniów oraz zaproszonych gości.

Zagadnienia:

 • Administracja jako podmiot polityk publicznych
 • Polityki publiczne na szczeblu lokalnym i regionalnym
 • Nowa rola administracji publicznej w realizacji polityk publicznych

Dzień drugi 4.12.2015

Panel pt:  Innowacyjność w działaniu polityk publicznych

Panel z udziałem zaproszonych gości – praktyków z administracji samorządowej, biznesu i organizacji pozarządowych.

Zagadnienia:

 • Działalność badawcza i rozwojowa i innowacje jako specyficzny wymiar polityk publicznych
 • Skuteczność partycypacyjnego modelu planowania i realizacji  polityk publicznych
 • Ramy współpracy  - prawne, organizacyjne, kulturowe. Innowacyjność rozwiązań.
 •  Współdziałanie czy czerpanie korzyści z polityk publicznych – przykłady, praktyki pomysły, przeszkody.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie, wyżywienie, uroczystą kolację oraz publikację zaakceptowanych i pozytywnie zrecenzowanych artykułów w recenzowanej monografii zbiorowej.

Organizatorzy rezerwują sobie prawo wyboru referatów, które będą prezentowane w trakcie konferencji. Chcemy zapewnić uczestnikom czas na dyskusję i wymianę poglądów.

Zgłoszenia na konferencje proszę przesyłać do dnia 10.11. 2015 na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do dnia  30.11.2015 prosimy o przesyłanie streszczeń referatów, zawierających główne tezy. Zostaną one przekazane wszystkim uczestnikom konferencji.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie opłaty konferencyjnej w terminie do 15.11.2015. Numer konta zostanie podany wraz z informacją o przyjęciu zgłoszenia w oddzielnym komunikacie.

Opłata konferencyjna wynosi 380 zł i obejmuje:

-  udział w dwudniowej konferencji

- materiały konferencyjne

- publikację zgłoszonego artykułu (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w recenzowanej monografii zbiorowej

- wyżywienie, w tym uroczystą kolację oraz nocleg

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Robert Alberski

Dr Iwona Macek – sekretarz konferencji

 

Konferencja Zgłoszenie

Kontakt

 •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
 •  +48 71 375 50 59
 • Skontaktuj się z nami
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria