Działalność doradcza i eksperckaI.              Instytucje publiczne prowadzące politykę naukową

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów jest organem administracji publicznej, który jest odpowiedzialny za politykę naukową w zakresie rozwoju  kadry naukowej i dbania o standardy postępowań awansowych (doktoraty, habilitacje, profesury). 

- Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski jest członkiem komisji.

Zespołu Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego do Spraw Nagród

- Prof. dr hab. Mirosław Dymarski.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Ekspertami PKA są:

- Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak,

- Dr hab. Dariusz Skrzypiński, prof. nadzw. UWr.

Narodowe Centrum Nauki, jest rządową agencją powołaną w celu finansowania badań naukowych w Polsce, recenzentami NCN są:

- Prof. dr hab. Mirosław Dymarski,

- Dr hab. Bartosz Bolechów,

- Dr hab. Kazimierz Dziubka, prof. nadzw. UWr.

 

II.                Instytucje i towarzystwa naukowe

Polska Akademia Nauk

- Dr hab. Robert Alberski, prof. nadzw. UWr jest członkiem prezydium Komitetu Nauk Politycznych PAN,

- prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak, prof. dr hab. Robert Wiszniowski są członkami  Komitetu Nauk Politycznych PAN.

 Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

- Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska jest członkiem zarządu PTKS.

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
- Dr hab. Katarzyna Zamorska, prof. nadzw. UWr jest członkiem Zarządu Głównego PTPS,
- Dr hab. Dorota Moroń jest prezesem Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTPS,
- Dr hab. Marta Makuch jest sekretarzem Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTPS,
- Dr Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz jest członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Dolnośląskiego PTPS.

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

- Dr hab. Bartosz Bolechów jest członkiem Rady  Naukowej Centrum,

- Dr Karolina Borońska-Hryniewiecka jest członkiem: European Consortium of Political Research; Council for European Studies, Territorial Politics and Federalism Research Network; jest członkiem Rady Naukowej Cuadernos Europeos de Deusto.

 

III.             Administracja publiczna

- Dr Katarzyna Kobielska jest ekspertem  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz współpracowała jako ekspert i konsultant między innymi z: Urzędem Miejskim w Bytomiu i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 

- Dr Karolina Borońska-Hryniewiecka jest ekspertem Komitetu Regionów Unii Europejskiej,

- Dr Maria Gmerek jest ekspertem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

- Dr Alicja Lisowska jest ekspertem Dolnośląskiego Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu i współpracowała z Urzędem Miejskim w Żarowie przy tworzeniu strategii miasta,

- Dr hab. Dorota Moroń jest ekspertem i doradcą jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych: strategii rozwoju, strategii rozwiązywania problemów społecznych, strategii rozwoju oświaty,

- Dr Andrzej Ferens jako ekspert i doradca współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia strategii  rozwoju, konsultacji społecznych.

 

IV.             Czasopisma naukowe

- Dr hab. Kazimierz Dziubka, prof. nadzw. UWr jest  recenzentem czasopism “e-Politikon”, “Central European Journal of Communication”, “Wrocławskie Studia Politologiczne”, “Dialogi Polityczne”, “Rocznik Europeistyczny”, “Polityka i Społeczeństwo”, “ Filozoficzne Aspekty Genezy (Philosophical Aspects of Origin)”,

- Prof. dr hab. Janina Fras jest recenzentem czasopism „Przegląd Politologiczno-Historyczny", „e-Politicon”, „Central European  Journal of Communication”, „Studia Medioznawcze”, „Folia Litteraria Polonica”,  „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”,

- Dr Katarzyna Kobielska jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”,

- Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska jest redaktorem „Central European Journal of Communication”,

- Dr Tomasz Klin jest członkiem Komitetu Naukowego i recenzentem czasopisma „Przegląd Geopolityczny” i recenzentem czasopisma „Przegląd Geograficzny”,

- Dr hab. Michał Jacuński jest recenzentem „European Journal of Information Technology and Politics”,

- Dr hab. Dariusz Skrzypiński, prof. nadzw. UWr jest recenzentem czasopism „Preferencje Polityczne”, „Athanaeum. Polskie Studia Politologiczne”, „E-politikon”,

- Dr Karolina Borońska-Hryniewiecka jest recenzentem “Regional and Federal Studies”, “Yearbook of Polish European Studies”,

- Dr Michał Kuś jest recenzentem czasopism „Central European Journal of Communication” oraz „Gospodarka Rynek Edukacja”,

- Dr hab. Dorota Moroń jest sekretarzem Redakcji "Wrocławskich Studiów Politologicznych", recenzentem w czasopismach naukowych: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, „Political Preferences”, „Politicus” oraz recenzentem artykułów dla Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

- Dr hab. Katarzyna Zamorska, prof. nadzw. UWr jest recenzentką czasopisma „Społeczeństwo i Ekonomia”.

- Dr hab. Przemysław Żukiewicz jest recenzentem "e-Politikon"; "Polish Political Science Yearbook"; "Symbolae Europaeae", "Polish Political Science Review".

 

V.                Stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne i przedsiębiorstwa

- Dr Marzena Cichosz jest konsultantem współpracującym z partiami politycznymi i podmiotami gospodarczymi,

- Dr hab. Kazimierz Dziubka, prof. nadzw. UWr współpracuje z ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. w Kutnie w zakresie realizacji prac badawczych i badawczo-rozwojowych z obszaru psychologii behawioralnej, neuropsychologii, kognitywistyki, neuromarketingu i pokrewnych prowadzonych w laboratorium badawczym ASM Neuro LABł oraz stowarzyszeniem "Polki w Berlinie" w realizacji projektu badawczego pt. Problemy adaptacji i awansu społeczno-zawodowego Polek w Berlinie",

- Dr hab. Michał Jacuński jest konsultantem współpracującym z partiami politycznymi i podmiotami gospodarczymi,

- Dr Katarzyna Kobielska jako ekspert i konsultant współpracowała między innymi z: Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Cultura Mentis,  Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM, Dolnośląskim Centrum Rozwoju, Fundacją EDUCO,

- Dr Michał Kuś jest eksperem Regionalnego Ođrodka Debatz Midznarodowej,

- Dr hab. Marta Makuch jest ekspertem platformy internetowej www.prawosocjalne.pl, ponadto jako ekspert współpracowała z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji,

- Dr Piotr Sula jest ekspertem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu, ponadto współpracował z Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie,

- Dr Alicja Lisowska jest konsultantem merytorycznym przy Instytucie Badawczym MANDS, członkiem Krajowej Sieci Tematycznej - Dobre Rządzenie.

Dr hab. Przemysław Żukiewicz  był trenerem XXIV Szkoły Liderów Politycznych oraz ekspertem merytorycznym w ogólnopolskim konkursie "Przyjazny urząd".

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria