Wrocławskie Studia Politologiczne - Numer 14/2013 WSP14 okadka

Spis treści:

  • Stosunki międzynarodowe

Adriana Dudek, Kompetencje inicjatywne sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych na przykładzie uchwalenia ustawy o służbie zagranicznej.
Strony: 7-19, Abstract

Jacek Knopek, Stosunki polsko-kameruńskie: geneza, struktury, funkcjonowanie.
Strony: 20-42,  Abstract

Renata Kunert-Milcarz,  Rozwój stosunków Mołdawii z Unią Europejską.
Strony: 43-60, Abstract

  • Myśl polityczna

Piotr Bukowczyk, Zagadnienie kary śmierci w luterańskich księgach wyznaniowych.
Strony: 61-66, Abstract

Paweł Łyżwa, Historyczno-polityczna oraz ideowa geneza rozdziału państwa od Kościoła — zarys problemu.
Strony: 67-84, Abstract

Bartosz Smolik, Zagadnienie indukcji myśli w polskim nacjonalizmie.
Strony: 85-109, Abstract

  • Unia Europejska

Karolina Borońska-Hryniewiecka, Wielopoziomowy wymiar zasady subsydiarności po traktacie lizbońskim. Rola partnerów instytucjonalnych w monitorowaniu europejskiego procesu legislacyjnego.
Strony: 110-127, Abstract

Radosław Jakubowski, Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na wykształcanie się kapitału społecznego w regionach transgranicznych — na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego.
Strony: 128-145, Abstract

Aleksandra Surowiecka, Dyskurs konstytucyjny w Unii Europejskiej — analiza w kontekście Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, traktatu z Lizbony oraz procesu integracji europejskiej.
Strony: 146-165, Abstract

  • Varia

Bartosz Szyja,
Demokracja skonsolidowana jako efekt tranzycji. Analiza podstawowych ujęć i poglądów.
Strony: 166-182. Abstract

  • Recencje

 JOHN RAVENHILL, Globalna ekonomia polityczna, (Tomasz Lisowski)

JAKUB JÓŹWIAK-DI MARCANTONIO, Silvio Berlusconi. Geniusz mediów i marketingu politycznego. (Zbigniew Machelski)

MAREK REWIZORSKI, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, (Sławomir Niedźwiecki)

JACEK KNOPEK, Przywództwo polityczne a przywództwo polonijne, Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej, (Anna Ratke-Majewska)

IWAN ŁYSIAK-RUDNYCKI, Między historią a polityką, (Krystyna Rogaczewska)

JAN RYSZARD SIELEZIN, Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne, (Janusz Stefaniak)

MAREK JEZIŃSKI, ALEKSANDRA SEKLECKA, ŁUKASZ WOJTKOWSKI, Nowe media we współczesnym społeczeństwie, (Marta Dorenda-Zaborowicz)

JAN WĘGLEŃSKI, Imigracja a globalizacja. Przykład Stanów Zjednoczonych, (Karolina Samborska-Zaleska)

 

Kontakt

  •  ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
  •  +48 71 375 50 59
  • Skontaktuj się z nami
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Znajdz nas na:

Galeria